Với những ngành kinh doanh có sự khác nhau giữa đơn vị nhập và đơn vị bán như ngành nông sản thực phẩm, dược, cửa hàng tạp hoá việc quản lý hàng hoá theo đơn vị tính là cực kỳ quan trọng. Ví dụ:

  • Bạn nhập về số lượng lớn sản phẩm theo thùng như thùng nước ngọt, nhưng khi bán thì khách hàng có nhu cầu mua đơn vị nhỏ hơn như lốc hoặc là lon…

  • Mỗi loại đơn vị bạn muốn quản lý giá bán khác nhau, đồng thời bạn muốn quản lý tồn kho của mặt hàng này tương ứng với từng đơn vị khác nhau. Ví dụ như hiện tại của hàng còn bao nhiêu lon nước ngọt, nếu tính theo lốc hoặc thùng thì còn bao nhiêu?

Bài toán này sẽ được giải quyết với tính năng quản lý sản phẩm có đơn vị tính khi bạn bán hàng trên Haravan. Bên cạnh đó, đơn vị tính của sản phẩm còn hỗ trợ cho nhà bán hàng thực hiện bán hàng với cân điện tử khi kết nối với Haravan.

MỤC LỤC


Lưu ý:	
  • Các app khuyến mãi (như Mua X tặng Y, Combo…) chỉ hỗ trợ được đơn vị cơ bản và chưa hiểu được số lượng sản phẩm là số lẻ.
  • Khi có chương trình khuyến mãi từ các ứng dụng, hệ thống sẽ chỉ áp dụng khuyến mãi với số lượng chẵn. Ví dụ: Bạn thiết lập combo mua 1kg rau bắp cải và 1kg rau muống sẽ giảm 2000 mỗi sản phẩm. Khách hàng mua 1.5kg bắp cải và 1kg rau muống thì hệ thống sẽ chỉ áp dụng giảm 2000 cho 1kg rau bắp cải và 0.5 kg bắp cải còn lại vẫn mua theo giá như đã thiết lập.

Hướng dẫn tạo sản phẩm có đơn vị tính

1. Bạn vào Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm -> Tạo sản phẩm

2. Thực hiện các bước nhập thông tin sản phẩm như khi bạn tạo một sản phẩm bình thường

3. Tại mục Giá sản phẩm, bạn nhập giá của đơn vị tính cơ bản.

Ví dụ: Giá bán của một lốc sữa 4 hộp là 32.000 VNĐ và giá bán của một hộp sữa là 8.000 VNĐ. Nhà bán hàng nhập 8.000 VND vào ô giá bán


4. Ở mục Đơn vị tính, bạn chọn Biến thể có nhiều đơn vị tính nhập đơn vị tính cơ bản vào ô. Các đơn vị tính quy đổi chỉ hiển thị trên màn hình bán hàng HaraRetail và admin. Trên website sẽ chỉ hiển thị đơn vị tính cơ bản và giá của đơn vị tính cơ bản

5. Bạn chọn Thêm đơn vị khác. Tại đây, bạn nhập đơn vị quy đổi và số lượng quy đổi, giá bán sẽ tự điều chỉnh theo số lượng quy đổi. 

Lưu ý: 

Nếu bạn thay đổi giá bán đơn vị cơ bản ở trên, bạn thực hiện thay đổi số lượng để giá bán đơn vị tính được cập nhật lại 


6. Bạn thực hiện nhập thông tin SKU và Barcode của sản phẩm đơn vị tính


7. Nếu bạn chọn ô Bán hàng, đơn vị tính đó mới được hiển thị trên hệ thống Retail 

Lưu ý:

Trong trường hợp đơn vị tính của sản phẩm/biến thể chỉ phục vụ cho việc nhập hàng và bạn không muốn nhân viên bán sản phẩm theo đơn vị tính đó, bạn có thể bỏ chọn ô Bán hàng của đơn vị tính. Ví dụ: Bạn nhập 1 thùng táo tương đương 10kg nhưng bạn chỉ bán theo kg thì bạn có thể bỏ chọn ô Bán hàng kế bên đơn vị tính là thùng


8. Nếu bạn có đơn vị tính khác, bạn chọn Thêm đơn vị khác và thực hiện nhập thông tin như bước 5,6,7 ở trên. Bạn chỉ có thêm tối đa 5 đơn vị tính/biến thể (bao gồm đơn vị cơ bản)

9. Chọn Lưu để hoàn thành việc tạo sản phẩm có đơn vị tính


Thêm đơn vị tính cho sản phẩm

Với những sản phẩm chưa có đơn vị tính, bạn có thể thực hiện thêm đơn vị tính cho sản phẩm đó
1. Bạn vào sản phẩm cần cập nhật thêm đơn vị tính -> chọn vào chi tiết biến thể


2. Bạn thực hiện chọn Biến thể có nhiều đơn vị tính và thực hiện cập nhật đơn vị tính như hướng dẫn bên trên

3. Chọn Cập nhật để hoàn thành thêm đơn vị tính cho biến thể. Với sản phẩm có nhiều biến thể, bạn thực hiện cập nhật đơn vị tính cho từng biến thể


Một số câu hỏi thường gặp

1. Có thể cập nhật lại trường thông tin nào sau khi tạo sản phẩm?

Nhà bán hàng có thể cập nhật tên, giá bán, SKU, Barcode của từng đơn vị tính. Nhà bán hàng không thể cập nhật số lượng quy đổi của đơn vị tính.

2. Tồn kho của sản phẩm có đơn vị tính được hiển thị như thế nào?

Bạn có thể chọn đơn vị tính để xem tồn kho theo đơn vị tính.