Tính năng này hỗ trợ cho nhu cầu quản lý tồn kho chuyên sâu theo lô và hạn sử dụng cho các nhà bán hàng ngành mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm,... giúp nhà bán hàng đảm bảo luôn cung cấp mặt hàng mới, đảm bảo chất lượng ra thị trường.

MỤC LỤC


Tạo sản phẩm có quản lý theo lô - hạn sử dụng

1. Chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm -> Tạo sản phẩm

2. Thực hiện nhập thông tin mô tả sản phẩm.

3. Ở mục Quản lý tồn kho, bạn chọn Quản lý lô - hạn sử dụng. Với tính năng này, bạn không thể tạo tồn kho đầu kỳ khi tạo sản phẩm. Để nhập tồn kho đầu kỳ, bạn cần thực hiện thao tác nhập hàng theo lô.


4. Thực hiện thiết lập các thông tin còn lại của sản phẩm (biến thể, thiết lập SEO cho sản phẩm,...)

5. Chọn Lưu để hoàn tất.


Nhập hàng để tạo tồn kho đầu kỳ cho sản phẩm

1. Chọn Quản lý tồn kho -> Nhập hàng

2. Chọn kho hàng và nhà cung cấp

3. Thực hiện nhập sản phẩm cần nhập hàng.

4. Thực nhập tên lô, chọn hạn sử dụng, nhập số lượng của lô và nhấn Enter để tạo lô hàng mới (hoặc chọn vào biểu tượng → )


5. Hoặc bạn có thể chọn lại lô đã nhập trước đó. Sau đó, bạn tiếp tục thực hiện các bước nhập hàng như bình thường


Lưu ý: 

Số lượng của biến thể sẽ bằng tổng số lượng sản phẩm của các lô


Giao diện quản lý tồn kho sản phẩm theo lô

Sau khi nhập hàng sản phẩm, nhà bán hàng có thể xem chi tiết lô sản phẩm trong trang chi tiết biến thể

Tại đây, bạn có thể:

 • Tìm kiếm tên lô hàng

 • Lọc trạng thái của lô 

 • Lọc theo kho

 • Xem các lô đã hết hàng bằng cách bỏ chọn Ẩn lô hết hàng


Thẻ kho sẽ quản lý thông tin số lượng tồn của lô sau mỗi lần nhập xuất.Thao tác trả hàng nhập từ phiếu nhập hàng

1. Bạn chọn phiếu nhập có sản phẩm cần trả -> chọn Trả hàng

2. Bạn thực hiện chọn lô sản phẩm của biến thể hoặc sản phẩm muốn trả hàng

3. Với những sản phẩm hoặc biến thể không cần trả hàng, bạn có thể xóa đi bằng cách kéo thanh điều chỉnh qua phải và chọn biểu tượng × để xóa

4. Thực hiện nhập số lượng sản phẩm trong lô cần trả cho nhà cung cấp

5. Thực hiện nhập thông tin chi phí khác NCC hoàn trả, chi phí trả hàng nhập, tiền đã thu từ nhà cung cấp, tiền trả chi phí trả hàng (nếu có) -> Chọn Trả hàng để hoàn tất


Thao tác tạo phiếu trả hàng nhập cho lô sản phẩm

1. Bạn chọn Trả hàng nhập -> Tạo phiếu trả

2. Chọn kho xuất trả và nhà cung cấp

3. Thêm sản phẩm cần trả và chọn lô hàng cần trả. Với những sản phẩm hoặc biến thể không cần trả hàng, bạn có thể xóa đi bằng cách chọn biểu tượng × để xóa

4. Nhập số lượng hoàn trả nhà cung cấp -> chọn Lưu

5. Thực hiện nhập thông tin chi phí khác NCC hoàn trả, chi phí trả hàng nhập, tiền đã thu từ nhà cung cấp, tiền trả chi phí trả hàng (nếu có) -> Chọn Trả hàng để hoàn tất


Lưu ý:

Nếu nhà cung cấp cam kết xử lý sản phẩm hết hạn cho bạn thì bạn có thể thực hiện trả hàng cho nhà cung cấp.


Thao tác kiểm kho theo lô sản phẩm

Chỉ thực hiện kiểm kho sau khi đã nhập hàng cho sản phẩm có quản lý lô - hạn sử dụng (sản phẩm có tồn trên hệ thống)

1. Chọn Kiểm kho -> chọn Tạo phiếu kiểm hoặc Điều chỉnh nhanh

2. Thực hiện chọn kho kiểm hàng

3. Thực hiện nhập sản phẩm cần kiểm kho (hiện chưa hỗ trợ nhập file sản phẩm có quản lý lô hàng loạt) 

4. Tại đây, bạn thực hiện chọn lô sản phẩm hoặc có thể tạo một lô mới trên màn hình này


Lưu ý:

Bạn có thể chọn lô đã hết hạn khi thực hiện thao tác kiểm kho để điều chỉnh lại số lượng sản phẩm hết hạn trong lô trong trường hợp số lượng trên hệ thống có sự chênh lệch so với số lượng thực tế.


Thao tác điều chuyển sản phẩm trong lô hàng

1. Chọn Điều chuyển -> Tạo phiếu điều chuyển

2. Thực hiện chọn kho xuất và kho nhập

3. Nhập sản phẩm cần điều chuyển -> chọn lô muốn điều chuyển sản phẩm và nhập số lượng sản phẩm muốn điều chuyển -> chọn Lưu

4. Chọn lý do điều chuyển, ngày dự kiến nhập hàng ở kho B, gắn nhãn (nếu có) và chọn Lưu để hoàn tất

5. Sau đó bạn thực hiện các thao tác xuất hàng nhập hàng như bình thường


Lưu ý:

Bạn có thể chọn lô đã hết hạn để thực hiện thao tác điều chuyển sản phẩm về kho xử lý sản phẩm hết hạn, hư hỏng,...Bạn có thể tìm hiểu thêm về  Kho không khả dụng


Bán hàng với sản phẩm theo lô

Trên hệ thống HaraRetail: Khi thêm sản phẩm có quản lý lô hàng trên màn hình bán hàng Retail, bạn sẽ được chọn lô để xuất sản phẩm.Nếu bạn không thực hiện chọn lại lô khác, hệ thống sẽ tự động đề xuất lô theo các nguyên tắc sau:

 • Hiển thị lô có hạn sử dụng gần nhất

 • Trường hợp có nhiều lô gần hết hạn sử dụng ⇒ Hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị lô có ít tồn kho nhất trước

 • Nếu một lô không đủ số tồn, hệ thống sẽ lấy số lượng còn lại ở lô tiếp theo.

 • Nếu bán âm tồn thì số lượng âm sẽ dồn cho lô cuối cùng (Có hạn sử dụng xa nhất, nếu nhiều lô cùng hạn sử dụng  thì chọn lô nhiều tồn nhất)

Khi đơn được tạo từ kênh website và trên hệ thống admin:

Khi thực hiện tạo vận đơn, hệ thống sẽ tự động đề xuất lô sản phẩm theo các nguyên tắc sau:

 • Hiển thị lô có hạn sử dụng gần nhất

 • Trường hợp có nhiều lô gần hết hạn sử dụng ⇒ Hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị lô có ít tồn kho nhất trước

 • Nếu một lô không đủ số tồn, hệ thống sẽ lấy số lượng còn lại ở lô tiếp theo.

 • Nếu bán âm tồn thì số lượng âm sẽ dồn cho lô cuối cùng (Có hạn sử dụng xa nhất, nếu nhiều lô cùng hạn sử dụng thì chọn lô nhiều tồn nhất)

Bạn cũng có thể chọn lại lô hàng khác để xuất sản phẩm.