Nhằm đảm bảo mỗi vận đơn truyền sang Giao hàng tiết kiệm là duy nhất tránh các trường hợp giao hàng không thành công do trùng mã, lỗi khi giao nhiều vận đơn cho cùng 1 đơn hàng. Haravan sẽ thay đổi về thông tin vận đơn truyền sang Giao hàng tiết kiệm khi tạo vận đơn.


Cụ thể: hệ thống sẽ truyền mã phiếu giao hàng sang Giao hàng tiết kiệm thay vì mã đơn hàng như trước đây.

  • Format cũ: Mã đơn hàng.
  • Format mới: Mã cửa hàng.Mã phiếu giao hàng.
Thông tin phiếu giao hàng trên hệ thống Giao hàng tiết kiệm

Thời gian áp dụng: từ ngày 26/10/2021.


Đối với khách hàng cần mã đơn hàng hiển thị trên vận đơn, bạn có thể in vận đơn ngay trên Haravan và vẫn đảm bảo Shipper của Giao hàng tiết kiệm vẫn quét được mã.