Bạn cần quan tâm


1. Cấu hình POP3 trên gmail để nhận thư từ email doanh nghiệp


Để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hệ thống email doanh nghiệp của Haravan. Nhà bán hàng  có thể dùng Gmail để nhận thư từ tài khoản mail doanh nghiệp của mình thông qua giao thức POP3.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thiết lập POP trong Gmail

 1. Mở tài khoản Gmail.

 2. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt Cài đặt.

 3. Nhấp vào Cài đặt.

 4. Nhấp vào tab Chuyển tiếp và POP/IMAP.

 5. Trong "Tải xuống POP", chọn Bật POP cho tất cả thư hoặc Bật POP cho thư đến bây giờ trở đi.

 6. Ở dưới cùng của trang, nhấp vào Lưu thay đổi.

Bước 2: Thêm tài khoản email doanh nghiệp.

 1. Trong mục Cài đặt của gmail, chọn tab Tài khoản.

 2. Trong "Kiểm tra thư từ tài khoản khác", chọn Thêm tài khoản thư.

 3. Nhà bán hàng nhập địa chỉ email doanh nghiệp mà Nhà bán hàng muốn chuyển mail về.

 4. Nhấp chọn Tiếp theo.

 5. Nhà bán hàng cài đặt cho tài khoản thư đã thêm:

  1. Tên người dùng: admin@doanhnghiep.com

  2. Nhập địa chỉ máy chủ POP: mail02.haravan.vn

  3. Chọn mục : Dán nhãn các thử đến : (địa chỉ email doanh nghiệp Nhà bán hàng muốn chuyển).

  4. Nhấp Thêm tài khoản để lưu.

Lưu ý: Mọi email mà Nhà bán hàng nhận trước đây sẽ vẫn còn trong Gmail cho đến khi bạn xóa chúng.

Bạn vẫn nhận được email mới? Một số thư có thể vẫn được gửi tới sau khi tắt Trình tải thư. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn nhận được thư mới sau một vài giờ thì có thể tài khoản khác đang chuyển tiếp thư của bạn. Hãy kiểm tra tài khoản khác của bạn để xem tính năng tự động chuyển tiếp đã được thiết lập chưa.


2. Cấu hình SMTP trên gmail để gửi từ email doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành các bước cấu hình POP3 cho mail doanh nghiệp trên Gmail sẽ hiện thị một hộp thoại bên dưới để cấu hình SMTP cho mail doanh nghiệp .
Sau khi click Thêm tài khoản, Gmail sẽ gửi vào hộp thư của email doanh nghiệp một email chứa mã xác nhận. Nhà bán hàng kiểm tra và điền mã xác nhận như bên dưới

Click Xác minh để hoàn tất quá trình cấu hình SMTP cho email doanh nghiệp trên Gmail