Nhà bán hàng thường thấy các bình luận cuối mỗi bài viết hoặc chi tiết sản phẩm. Nhưng làm sao để quản lý được các bình luận (comment) này? 

Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó!

Trước hết bạn cần đăng nhập vào Facebook for Developers và thực hiện các bước kết nối tài khoản.

Để thêm và quản lý bình luận bằng facebook, Nhà bán hàng cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Tạo ứng dụng facebook 

Bạn truy cập https://developers.facebook.com/async/registration/ và chọn Tạo ứng dụng mới
Chọn ứng dụng kinh doanh và thực hiện thiết lập ứng dụng

Bước 2: Lưu thay đổi

Tại đây, Nhà bán hàng nhập đường dẫn chính sách bảo mật của trang web và chọn danh mục cho ứng dụng. Chọn Lưu thay  đổi.  

Lưu ý:
- Về ban chất, trang chính sách là một trang nội dung. Khi Nhà bán hàng tạo một trang nội dung thì đồng thời cũng tạo ra một đường dẫn chính sách tương ứng.
- Nếu Nhà bán hàng chưa hiểu trang chính sách, vui lòng tham khảo thêm bài viết Trang nội dung.

Bước 3: Thêm nền tảng cho ứng dụng

 1. Tiếp tục, Nhà bán hàng chọn Thêm nền tảng.

 2. Nhà bán hàng chọn nền tảng Trang web.

 3. Nhà bán hàng điền đường dẫn của web vào ô URL trang web. Sau đó chọn Lưu thay đổi.

  Lưu ý: trang web trong Url trang web phải cùng web với Url chính sách bảo mật.
 4. Việc tạo ứng dụng đến đây tạm hoàn tất. Nhà bán hàng sao chép ID ứng dụng để tiến hành cho các bước tiếp theo.

Bước 4: Thêm ID ứng dụng vào trong giao diện web

1. Sau khi tạo ứng dụng thành công, Nhà bán hàng vào Trang quản trị -> Website -> Giao diện -> Giao diện -> Chỉnh sửa code.

2. Nhà bán hàng tìm file theme.liquid, thêm đoạn mã sau vào sau thẻ <head>

<meta property="fb:app_id" content="{YOUR_FACEBOOK_USER_ID}"/>
YOUR_FACEBOOK_USER_ID chính là ID ứng dụng mà Nhà bán hàng đã sao chép.

3. Nhấp Lưu.
Bước 5: Thêm khung bình luận bằng facebook vào web

1. Nhà bán hàng Truy cập vào địa chỉ:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments

2. Nhà bán hàng nhập đường dẫn trang web ô URL để bình luận. Sau đó chọn Lấy mã.

3. Lúc này, Facebook cung cấp cho Nhà bán hàng đoạn mã tương ứng.


Bước 6: Dán mã JavaScript SDK

1. Tiếp tục, Nhà bán hàng vào Trang quản trị -> website -> Giao diện -> Hiệu chỉnh theme.

2. Nhà bán hàng tìm file theme.liquid, thêm đoạn mã JavaScript SDK trong ô Step 2 vào sau thẻ <body>.

3. Chọn Lưu.Bước 7: Dán mã vào vị trí hiển thị bình luận

1. Nhà bán hàng vào Trang quản trị -> Website -> Giao diện -> Chỉnh sửa code.

2. Nhà bán hàng chọn vị trí muốn hiển thị bình luận (ví dụ nhà bán hàng muốn dán vào trang Chi tiết sản phẩm, bạn tìm product.liquid, dán đoạn mã sau vào nơi muốn hiển thị. 

<div class="fb-comments" data-href="{{shop.url}}{{product.url}}" data-numposts="5" width="100%" data-colorscheme="light"></div>

3. Chọn Lưu.

Kết quả:

Nếu Nhà bán hàng muốn dán vào trang Chi tiết bài viết, Nhà bán hàng tìm article.liquid, dán đoạn mã sau vào nơi muốn hiển thị. 

<div class="fb-comments" data-href="{{shop.url}}{{article.url}}" data-numposts="5" width="100%" data-colorscheme="light"></div>


Chọn Lưu.

Kết quả:


Bước 8: Xem và quản lý bình luận

 1. Sau khi cài đặt hoản tất, Nhà bán hàng truy cập địa chỉ để xem và quản lý bình luận:
  https://developers.facebook.com/tools/comments
 2. Nhà bán hàng chọn đúng tên ứng dụng tương ứng, xem và quản lý bình luận trên trang.

Lưu ý
 • Sau khi hoàn thành các bước, Nhà bán hàng phải đợi Facebook xét duyệt cập nhật. Nhanh thì khoảng 30 phút , chậm là khoảng 24h, lúc đó mới vào quản lý bình luận được.
 • Đối với các giao diện đã cài đặt quản lý bình luận facebook, Nhà bán hàng chỉ cần Tạo và tích hợp ứng dụng, và thay đổi các đoạn mã tương ứng ở theme.liquid, product.liquid hay article.liquid.
 • Đối với việc thay đổi ứng dụng cho giao diện, Nhà bán hàng phải đợi facebook xét duyệt cập nhật.