Trước đây khi giao hàng, Haravan sẽ gửi ngay lập tức yêu cầu của khách hàng cho Nhà vận chuyển, điều này dẫn đến nguy cơ gặp lỗi, trùng đơn (1 đơn hàng, có nhiều vận đơn) do có quá nhiều yêu cầu gửi đến Nhà vận chuyển cùng một thời điểm.


Để khắc phục điều này, Haravan điều chỉnh cách gửi yêu cầu sang Nhà vận chuyển từ ngay lập tức sang bất đồng bộ. Tức là shop cứ bấm giao hàng, hệ thống sẽ nhận lệnh và xử lý, khách hàng không cần phải chờ ở màn hình giao hàng mà có thể chuyển sang thao tác trên đơn hàng khác, khi nào thành công thì hệ thống sẽ chuyển trạng thái và thông báo.


MỤC LỤC


Lợi ích mang lại cho khách hàng

  • Tăng tối đa tỉ lệ giao hàng thành công (hệ thống hạn chế nghẽn lệnh, tự động gửi lại yêu cầu giao hàng trong trường hợp hệ thống của nhà vận chuyển quá tải).

  • Tiết kiệm thời gian xử lý đơn hàng (có thể chuyển sang xử lý đơn hàng khác không cần phải chờ giao thành công mới thực hiện được đơn hàng mới).


Các màn hình sẽ có sự thay đổi

Sẽ có thay đổi một số màn hình như sau:


Chi tiết đơn hàng.

Sau khi bấm giao hàng => trạng thái giao hàng "Đang xử lý". Haravan sẽ gửi thông tin đến nhà vận chuyển, trong quá trình này nếu hệ thống của nhà vận chuyển quá tải không phản hồi, Haravan sẽ tự động gửi lại yêu cầu. Quá trình này kéo dài tối đa 5 phút.

Trong một số trường hợp có lỗi xảy ra trong quá trình gửi yêu cầu sang nhà vận chuyển, trạng thái giao hàng của đơn hàng sẽ là "Lỗi giao hàng". Lúc này sẽ có lưu lại lý do bị lỗi ở phần lịch sử của đơn hàng và cho phép giao lại.

Danh sách đơn hàng

Hiển thị trạng thái "Đang xử lý" và "Lỗi giao hàng" ở cột Trạng thái giao hàng (có tooltip mô tả ý nghĩa trạng thái) và cho phép lọc 02 trạng thái mới này trong bộ lọc "Trạng thái giao hàng"