Tác vụ thêm mới hay chỉnh sửa đồng loạt nhiều sản phẩm sẽ nhanh chóng hơn khi nhập liệu sản phẩm bằng file.


Nội dung


Các bước nhập file sản phẩm

Bạn cần Xuất file sản phẩm từ admin Haravan. Sau đó:

1. Kiểm tra email để Tải file dữ liệu. 


2. Nhập/chỉnh sửa thông tin file > Bấm Lưu file.


3. Truy cập Haravan, chọn Sản phẩm > chọn Tất cả sản phẩm. 

4. Chọn nút Thao tác 


5. Chọn Nhập dữ liệu.


6. Chọn Chọn file để tải file vừa chỉnh.


7. Tìm file đã chỉnh và chọn Open để tải file lên hệ thống.

8. Chọn Nhập dữ liệu.


9. Chọn Đồng ý.

Slider

Định dạng file và trường thông tin bắt buộc 

 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Định dạng file .CSV (Comma Separated Values)


Dung lượng nhẹ hơn file Excel. Dùng để điều chỉnh số lượng ít sản phẩm. 
Định dạng file .XLS (Excel)
Phù hợp khi chuyển thông tin từ hệ thống bán hàng khác sang Haravan & điều chỉnh số lượng lớn sản phẩm.


note

Lưu ý | 

 • Xem giải thích các trường thông tin khác tại Bảng mô tả các trường thông tin file nhập liệu sản phẩm ở mục 3
 • Cả hai định dạng file chỉ có thể lưu trữ dạng văn bản. Vì thế, hình ảnh cần có URL (đường link/đường dẫn) & được lưu trong hosting cụ thể. Nên lưu sẵn hình ảnh lên nền tảng Online như Google Photo hoặc Google Drive để dễ nhập liệu.
 •  Khi nhập sản phẩm bằng file, dung lượng hình ảnh không được quá 2MB, trường hợp sản phẩm mới có dung lượng hình ảnh quá 2MB thì sẽ không update được. Tương tự như vậy, các sản phẩm đã có trước đó nhưng có hình ảnh quá 2MB, khi nhập lại file sẽ bị mất hình ảnh.

 


THÔNG TIN 

BẮT BUỘC


CHÚ Ý

URL (Đường dẫn liên kết sản phẩm)


Không chứa khoảng trắng. Có thể chứa ký tự, chữ số, dấu gạch ngang. Tên (Tên của sản phẩm)
Thống nhất với cách đặt tên trước đó trong hệ thốngThuộc tính 1


Thuộc tính thứ 1 của sản phẩm, yếu tố tối thiểu phân biệt với sản phẩm khác.Giá trị thuộc tính 1


Biến thể thứ 1 của sản phẩm. 

Các trường sản phẩm trong file .csv và .xls

Nếu mở các file bằng excel hoặc Google Sheets, dòng đầu tiên của file sản phẩm mẫu chứa các trường được mô tả cụ thể dưới đây:

Url (*)- Đường dẫn hoặc đường link sản phẩm (bắt buộc)
- Có thể chứa ký tự đặc biệt, số, dấu gạch ngang 
- Khi tạo sản phẩm mới, có thể copy tên sản phẩm dán vào cột URL 
- Lưu ý không nên thay đổi URL sản phẩm đã tạo vì sẽ làm ảnh hưởng tới SEO của sản phẩm
Tên (*)Tên của sản phẩm (bắt buộc)
Mô tả- Nội dung mô tả chi tiết sản phẩm
- Có thể sử dụng các thẻ HTML để định dạng văn bản 
Trích dẫnMục này từng được sử dụng làm mô tả sản phẩm khi đồng bộ qua Facebook Shop và Zalo Shop. Hiện mục này không bắt buộc nhập 
HãngTên thương hiệu hoặc tên công ty của sản phẩm
Loại sản phẩmChủng loại sản phẩm 
TagNhãn sản phẩm
Hiển thị- Cho phép hiển thị sản phẩm lên website bán hàng 
- Nhập Yes để cho phép hiển thị lên website 
- Nhập No để ẩn sản phẩm khỏi website
Sản phẩm combo- Sản phẩm có phải là sản phẩm combo không
- Hiện Haravan chưa hỗ trợ tạo sản phẩm combo bằng phương pháp nhập file
Thuộc tính 1 (*)Thuộc tính thứ 1 của sản phẩm, yếu tố tối thiểu phân biệt với sản phẩm khác (bắt buộc)
Giá trị thuộc tính 1 (*)Giá trị cho thuộc tính đó 
Thuộc tính 2Thuộc tính thứ 2 của sản phẩm
Giá trị thuộc tính 2Giá trị của thuộc tính đó
Thuộc tính 3Thuộc tính thứ 3 của sản phẩm
Đơn vị tínhNhập đơn vị tính của sản phẩm nếu muốn tạo sản phẩm có đơn vị tính
ĐVT cơ bản- Nhập Yes nếu như đơn vị tính đã nhập là đơn vị tính cơ bản. 
- Nhập No nếu đơn vị tính đã nhập không phải đơn vị cơ bản 
- Nếu biến thể của sản phẩm có nhiều hơn 1 đơn vị tính cơ bản, hệ thống sẽ báo lỗi tạo sản phẩm.

Quy đổi- Với đơn vị tính cơ bản, bạn điền số 1 
- Với đơn vị quy đổi, bạn nhập số lượng quy đổi từ đơn vị tính cơ bản. 
Bán hàng- Nhập Yes nếu bạn cho phép bán đơn vị tính đó 
- Nhập No nếu bạn không cho phép bán đơn vị tính đó
Mã phiên bản sản phẩmMã phiên bản sản SKU của sản phẩm. Nếu sản phẩm có nhiều biến thể thì tương ứng với mỗi hàng sẽ là mã của từng biến thể
Khối lượng - Khối lượng của sản phẩm (đơn vị gram) 
- Nếu Nhà bán hàng có cấu hình phí vận chuyển theo khối lượng thì trường thông tin này là bắt buộc.
Quản lý tồn kho- Nhập Haravan: Có quản lý tồn kho 
- Để trồng: Không quản lý tồn kho
Quản lý lô- Nhập Yes nếu muốn quản lý lô sản phẩm 
- Nhập No nếu không muốn quản lý lô sản phẩm 
Số lượng tồn kho- Giá trị tồn kho của sản phẩm/biến thể 
- Nếu sản phẩm có quản lý lô thì không cần nhập cột này
Đặt hàng khi hết hàng- Nhập deny: Không cho phép đặt hàng khi hết hàng. 
- Nhập continue: cho phép đặt hàng khi hết hàng.
Variant Fulfillment ServiceHiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file thông tin này
GiáGiá bán của sản phẩm
Giá so sánhGiá mồi làm nền cho giá sản phẩm
Có giao hàng không?- Nhập Yes: Có giao hàng 
- Nhập No: Không giao hàng (nếu sản phẩm là sản phẩm vô hình)
Variant TaxableHiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file thông tin này
BarcodeMã vạch của sản phẩm/biến thể
Link hình- Liên kết URL của hình 
- Mỗi dòng 1 link hình ảnh
Mô tả hìnhThẻ ALT của sản phẩm
Gift CardHiện Haravan chưa hỗ trợ Gift Card
SEO TitleTiêu đề SEO cho từng sản phẩm
SEO DescriptionMô tả SEO cho từng sản phẩm 
Google Shopping / Google Product Category
Google Shopping / Gender
Google Shopping / Age Group
Google Shopping / MPN
Google Shopping / AdWords Grouping
Google Shopping / AdWords Labels
Google Shopping / Condition
Google Shopping / Custom Product
Danh mục- Tên nhóm sản phẩm. Nếu Trang quản trị chưa có nhóm sản sản phẩm. phẩm này, hệ thống sẽ tự động tạo mới nhóm sản phẩm. 
- Nhóm sản phẩm được tạo mới sẽ thuộc loại "thủ công”
Danh mục EN- Đường dẫn nhóm sản phẩm 
- Chỉ lấy nội dung sau "<tên miền haravan>.myharavan.com/collections/"
Ảnh biến thể- Nhận url hình ảnh như trường hợp dành cho sản phẩm. 
- Nếu sản phẩm có nhiều biến thể, đây sẽ là ảnh đại diện cho biến thể đó.
Ngày tạoNgày tạo sản phẩm
Ngày cập nhậtNgày cập nhật sản phẩm
Hiển thị kênh bán hàng LazadaHiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file cho hiển thị sản phẩm lên sàn Lazada
Hiển thị kênh bán hàng TikiHiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file cho hiển thị sản phẩm lên sàn Tiki
Hiển thị kênh bán hàng GoogleHiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file cho hiển thị sản phẩm lên kênh bán hàng Google
Hiển thị kênh bán hàng ShopeeHiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file cho hiển thị sản phẩm lên sàn Shopee
Không áp dụng khuyến mãi- Nhập Yes nếu không muốn sản phẩm này được áp dụng khuyến mãi 
- Nhập No nếu muốn sản phẩm này được áp dụng khuyến mãi


Hiển thị kênh bán hàng HaraRetail- Nhập Yes nếu muốn hiển thị trên kênh bán hàng HaraRetail 
- Nhập No nếu không muốn hiển thị trên kênh bán hàng HaraRetail


Lưu ý: Các trường thông tin chỉ nhận gía trị Yes/No chỉ có ý nghĩa khi xuất file dữ liệu, không có hiệu lực khi nhập file lên hệ thống. 


Các trường hợp đặc biệt

TH1: Nhập 1 sản phẩm - 1 biến thể - 1 hình

Bạn cần Xuất file sản phẩm và tải file từ email về máy. Sau đó:

 1. Mở file dữ liệu, tạo 1 dòng sản phẩm trống. 
 2. Copy Paste 1 dòng sản phẩm có sẵn.
 3. Điều chỉnh URL - Tên sản phẩm - Thuộc tính 1 & Giá trị thuộc tính 1 (Biến thể). 
 4. Thêm link hình là link có đuôi .jpg.
 5. Lưu file và tải file lên admin Haravan như hướng dẫn Nhập sản phẩm bằng file


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


TH2: Nhập 1 sản phẩm - 2 biến thể trở lên - 2 hình trở lên

Bạn cần Xuất file sản phẩm và tải file từ email về máy. Sau đó:

 1. Mở file dữ liệu, tạo 1 dòng sản phẩm trống. 
 2. Copy Paste 1 dòng sản phẩm có sẵn, dán vào dòng trắng vừa tạo.
 3. Điều chỉnh URL - Tên sản phẩm - Thuộc tính 1 & giá trị thuộc tính 1 (Biến thể).
 4. Thêm link hình là link có đuôi .jpg.
 5. Copy-paste dòng sản phẩm vừa tạo thành số lượng dòng tương ứng với số hình muốn thêm. 
 6. Thay đổi các link hình khác tương ứng của sản phẩm này. 
 7. Xóa các thuộc tính giống nhau của dòng sản phẩm này.
 8. Lưu file và tải lên máy như hướng dẫn Nhập sản phẩm bằng file. 


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider