Chương trình khuyến mãi là một hình thức khuyến mãi phổ biến giúp nhà bán hàng thúc đẩy doanh thu một cách hiệu quả.

Haravan hỗ trợ nhà bán hàng tạo các loại chương trình khuyến mãi như:

 • Chương trình giảm giá sản phẩm theo %

 • Chương trình giảm giá sản phẩm theo số tiền

 • Chương trình đồng giá

MỤC LỤC


Tạo chương trình khuyến mãi

1. Tại giao diện Khuyến mãi -> chọn Tạo khuyến mãi -> chọn Tạo chương trình khuyến mãi

Gợi ý:
Nhà bán hàng có thể sử dụng tính năng Gợi ý khuyến mãi để tham khảo các mẫu khuyến mãi phổ biến


2. Tạo tên chương trình khuyến mãi

3. Chọn loại khuyến mãiGiảm giá sản phẩm (giảm theo % hoặc theo số tiền cụ thể) hoặc Đồng giá  

4. Chọn Áp dụng cho: Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, Biến thể sẽ được áp dụng khuyến mãi


Lưu ý:
Nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý các sản phẩm khuyến mãi và tối ưu hóa hoạt động của chương trình khuyến mãi, Haravan khuyến nghị nhà bán hàng giới hạn lựa chọn Sản phẩm áp dụng là khoảng 50 nhóm sản phẩm, biến thể/ 1  chương trình khuyến mãi
Trường hợp nhà bán có nhu cầu khuyến mãi cho nhiều sản phẩm, bạn có thể cân nhắc gộp các sản phẩm vào một nhóm sản phẩm và áp dụng khuyến mãi cho nhóm sản phẩm này. Xem thêm cách tạo nhóm sản phẩm tại đây


5. Bạn chọn điều kiện tối thiểu được khuyến mãi, có 3 điều kiện:

 • Không yêu cầu: Chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng cho bất kỳ đơn hàng
 • Giá trị mua tối thiểu: giá trị đơn hàng tối thiểu để đơn hàng được áp dụng chương trình khuyến mãi
 • Số lượng mua tối thiểu: là số lượng sản phẩm tối thiểu để đơn hàng được áp dụng chương trình khuyến mãi.  Ví dụ: Bạn thiết lập khuyến mãi 10% cho nhóm sản phẩm áo thun và số lượng sản phẩm áp dụng là 2. Nếu trong đơn hàng có từ 2 sản phẩm áo trở lên, đơn hàng mới được áp dụng chương trình khuyến mãi


6. Tại mục Đối tượng khách hàng, bạn chọn Nhóm khách hàng hoặc Tùy chọn khách hàng -> Thực hiện nhập tên nhóm hoặc tên các khách hàng để nhận ưu đãi (tùy chọn này chỉ hỗ trợ cho gói Pro trở lên)

Lưu ý:
Khi tùy chọn khách hàng để áp dụng Khuyến mãi, hệ thống sẽ không hỗ trợ áp dụng cho nhóm khách hàng vãng lai (là khách hàng mua tại cửa hàng nhưng không có thông tin) với email là guest@haravan.com7. Mục Kênh áp dụng hiện đang hỗ trợ 2 cách thiết lập (chỉ hỗ trợ cho gói Pro trở lên)  : 

 • Thiết lập Tất cả kênh: chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cho đơn hàng đặt từ Website và đơn được tạo từ trên trang quản trị Haravan, POS (cửa hàng) và Harasocial
 • Thiết lập Tùy chọn kênh: áp dụng riêng khuyến mãi cho kênh Website, POS (cửa hàng) và Harasocial
8. Mục Chi nhánh cho phép thiết lập theo Tất cả chi nhánh hoặc Tùy chọn chi nhánh (chỉ hỗ trợ gói Pro trở lên)

 • Với đơn hàng đặt từ kênh website, chương trình khuyến mãi theo Chi nhánh áp dụng chỉ khả dụng khi người mua chọn hình thức Nhận tại cửa hàng và chọn đúng chi nhánh được áp dụng khuyến mãi.

 • Với đơn được tạo từ POS (cửa hàng) và Harasocial, chương trình khuyến mãi sẽ áp dụng cho đơn phát sinh tại các chi nhánh nằm trong danh sách được khuyến mãi.


9. Thiết lập Giới hạn sử dụng cho chương trình khuyến mãi (chỉ hỗ trợ từ gói Pro trở lên)

 • Nếu chọn Giới hạn sử dụng, tính năng này sẽ hỗ trợ giới hạn tổng số lần áp dụng khuyến mãi trong toàn bộ chương trình. Ví dụ: nhà bán hàng muốn chạy chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho 50 khách hàng đầu tiên, trên hệ thống có thể cài đặt Giới hạn tổng số lần có thể sử dụng khuyến mãi là 50.
 • Nếu không chọn Giới hạn sử dụng, chương trình khuyến mãi sẽ không bị giới hạn về số lần áp dụng 


Xem thêm Số lần áp dụng của chương trình khuyến mãi sẽ được tính như thế nào khi có đơn đặt lại?

10. Chọn Thời gian bắt đầu và kết thúc hoặc chọn Không bao giờ hết hạnHướng dẫn thiết lập chương trình khuyến mãi Flash sale (chỉ hỗ trợ cho gói Pro trở lên)

Để thiết lập khuyến mãi khung giờ vàng, bạn thực hiện:

1. Thực hiện thiết lập điều kiện mã khuyến mãi, chương trình khuyến mãi

2. Tại mục Thời gian hiệu lực, bạn chọn Giới hạn ngày và giờ áp dụng trong tuần, sau đó bạn chọn ngày giờ và thêm khung giờ sẽ được áp dụng khuyến mãi.

3. Sau khi đã thiết lập xong chọn Lưu để hoàn tất.

Xem thêm Cách tạo trang Flash Sale


Các thao tác với chương trình khuyến mãi 

Bạn có thể cho Ngừng khuyến mãi, Xóa khuyến mãi hoặc Kích hoạt lại chương trình khuyến mãi đã dừng trước đó.

1. Chọn chương trình khuyến mãi bạn thao tác

2. Chọn Thao tác -> chọn Ngừng khuyến mãi/Xóa Khuyến mãi/Sử dụng khuyến mãi (để kích hoạt lại chương trình khuyến mãi đã ngừng trước đó.

 

Lưu ý: Thao tác Xóa khuyến mãi có thể thực hiện đối với chương trình khuyến mãi đang chạy, do đó, bạn nên kiểm tra lại kĩ lại thông tin trước khi đồng ý xóa chương trình khuyến mãi. 


Sao chép chương trình khuyến mãi

Để sao chép mã khuyến mãi, bạn thực hiện

1. Tại danh sách khuyến mãi, bạn chọn chương trình khuyến mãi cần sao chép

2. Chọn Sao chép trong trang chi tiết khuyến mãi

3. Nhập tên chương trình khuyến mãi mới 

4. Thay đổi chi tiết khuyến mãi như điều kiện tối thiểu áp dụng ,đối tượng khách hàng, sản phẩmáp dụng,... (nếu có)

5. Chọn Lưu để hoàn tất


Lịch sử thao tác chương trình khuyến mãi

Để kiểm tra Lịch sử thao tác của nhân viên trên chương trình khuyến mãi, nhà bán hàng vào trang Chi tiết khuyến mãi, đến mục Lịch sử

Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin Thời gian và Nhân viên thực hiện cho các thao tác:

 • Tạo chương trình khuyến mãi

 • Kích hoạt/ Ngừng kích hoạt chương trình khuyến mãi

 • Bật hiển thị website/ Ẩn hiển thị websiteMột số lưu ý và ví dụ về khuyến mãi

1. Nếu sản phẩm/biến thể/nhóm sản phẩm có nhiều chương trình khuyến mãi đang chạy cùng một lúc, hệ thống sẽ ưu tiên áp dụng chương trình khuyến mãi có giá trị cao nhất.

2. Mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cùng một lúc nếu người bán chọn Cho phép dùng chung với chương trình khuyến mãi trong mục thiết lập Mã khuyến mãi

3. Nếu có nhiều khuyến mãi, người bán có thể sử dụng thanh Tìm kiếm hoặc Thêm điều kiện lọc để tìm khuyến mãi mình muốn.


Cảnh báo
Sản phẩm thuộc danh mục đặc biệt theo quy định của Nhà nước BẮT BUỘC phải thiết lập Không áp dụng khuyến mãi. Tham khảo thêm Nghị định Chính Phủ về quy định kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.