Cấu hình thông báo cho phép người bán thiết lập các thông báo sẽ gửi đến khách hàng hoặc gửi trực tiếp đến người bán giúp người bán nắm rõ tình hình kinh doanh của mình.

Nội dung


Các thông tin chung


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Một số thông báo sẽ được gửi đến khách hàng và gửi về người bán 
 • Hủy đơn hàng: Được gửi khi khách hàng hủy đơn hàng.

 • Xác nhận đơn hàng: Được gửi khi khách hàng tạo đơn hàng.

 • Cảm ơn khi mua hàng tại cửa hàng: Được gửi đến khách hàng mua hàng tại cửa hàng.

 • Xác nhận giao hàng: Được gửi đến khách hàng khi bắt đầu giao hàng.

 • Cập nhật thông tin giao hàng: Được gửi đến khách hàng khi thông tin giao hàng bị thay đổi.

 • Xác nhận thanh toán: Email được gửi đến khách hàng khi đơn hàng xác nhận thanh toán.

 • Hoàn tất đơn hàng của bạn: Gửi đến những khách hàng đã mua hàng nhưng chưa hoàn thành việc thanh toán đơn hàng đó.Cách thiết lập thông báo

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Thông báo.
 3. Tại Nội dung email, thiết lập bật/tắt các thông báo theo ý người bán.
Slider
Slider
Slider

Cách thêm email nhận thông báo về đơn hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Thông báo.
 3. Tại Thông báo đơn hàng, chọn Thêm thông báo đơn hàng.
 4. Nhập thông tin.
 5. Bấm Thêm thông báo.
Slider
Slider
Slider
Slider


Lưu ý:

Nếu nhà bán hàng thiết lập một chi nhánh cụ thể, hệ thống chỉ gửi thông báo khi có đơn POS (đơn bán hàng tại cửa hàng) phát sinh ở chi nhánh đó


Cách tắt/xóa email nhận thông báo về đơn hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Thông báo.
 3. Kéo xuống phần Thông báo đơn hàng, Bấm Tắt/Xóa email.
 4. Nếu Xóa, bấm Xóa tiếp tục.
Slider
Slider
Slider
Slider
Gợi ý :Bạn có thể xem thêm hướng dẫn chỉnh sửa các mẫu email thông báo tại đây