Thiết lập địa chỉ bán hàng cho phép tạo địa chỉ bán hàng (một hoặc nhiều địa chỉ) nhằm phục vụ cho việc kinh doanh tại cửa hàng và việc giao nhận hàng giữa người bán và nhà vận chuyển. 


MỤC LỤC


Thiết lập địa chỉ chi nhánh, kho hàng 

Ở cấu hình địa chỉ, người bán thực hiện nhập tất cả danh sách các chuỗi cửa hàng chính, chi nhánh hoặc kho hàng của mình. Địa chỉ này đồng thời là địa chỉ shipper đến lấy hàng khi nhà bán thực hiện xử lý giao hàng

Để thiết lập địa chỉ chi nhánh, kho hàng, nhà bán thực hiện:

1. Tại trang quản trị, bạn chọn Cấu hình 

2. Chọn Địa chỉ và kho hàng

3. Chọn Tạo mới

4. Thực hiện nhập thông tin địa chỉ kho hàng, chi nhánh mới

  • Địa chỉ lấy hàng: Địa chỉ này sẽ là kho xuất hàng. Nếu không chọn, kho hàng này sẽ không hiển thị trong danh sách kho xuất hàng khi nhà bán thực hiện xử lý giao hàng cho đơn hàng.
  • Tồn kho không khả dụng: Kho không khả dụng dùng để lưu trữ hàng hoá bị lỗi, hỏng hóc không bán được. Hàng hoá lưu trữ trong kho này không được hệ thống sử dụng để bán trên tất cả các kênh bán hàng 

5. Chọn Lưu để hoàn tấtThêm địa chỉ bán hàng mặc định

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Địa chỉ và kho hàng

3. Bấm vào biểu tượng kế bên địa chỉ muốn đặt làm địa chỉ mặc định 

4. Chọn Cập nhật. Vậy là bạn đã cập nhật lại địa chỉ mặc định


Tạo địa chỉ mới (nếu người bán có nhiều cửa hàng)

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Địa chỉ và kho hàng

3. Bấm Tạo địa chỉ mới.

4. Điền các thông tin liên quan -> Bấm Lưu để hoàn tất

Tạm ngừng địa chỉ, kho hàng không còn sử dụng

Nhà bán hàng có thể tạm ngừng kho hàng không khả dụng và kho hàng không còn tồn kho sản phẩm (các chỉ số tồn kho của địa chỉ đó về 0). Sau khi đã điều chỉnh, nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trong mục Cấu hình, bạn chọn Địa chỉ và kho hàng.

Bước 2: Chọn địa chỉ muốn tạm ngừng.

Bước 3: Chọn Khóa địa điểm. Các địa chỉ sau khi khóa sẽ được chuyển qua menu Địa điểm bị khóa.


Khi muốn kích hoạt lại, nhà bán hàng tìm kho trong Địa điểm bị khóaKích hoạt lại trong trang chi tiết địa chỉ.


Lưu ý:
  • Chỉ tài khoản chủ cửa hàng và tài khoản toàn quyền quản trị mới được vô hiệu hóa kho hàng.
  • Nếu khóa kho khi đang có nhân viên đăng nhập bán hàng, nhân viên sẽ không thể tạo đơn hàng trên POS và chỉ có thể thực hiện đóng ca.
  • Với nhà bán hàng sử dụng tính năng kho căn cứ website, khi khóa kho tiếp nhận đơn, đơn hàng vẫn sẽ được ghi nhận trên kho tiếp nhận đơn. Tuy nhiên, khi giao hàng, bạn không thể chọn kho đã ngừng kích hoạt làm kho xuất.