Nội dung

1. Các khái niệm cần biết

Trong Haravan, Nhà bán hàng cần phân biệt ba khái niệm sau:

  • Thuộc tính: Thể hiện một đặc tính riêng biệt mà Nhà bán hàng muốn phân rõ giữa các phiên bản sản phẩm.
  • Giá trị thuộc tính: Tương ứng với mỗi Thuộc tính sẽ có một hay nhiều giá trị thuộc tính khác nhau.
  • Biến thể: Phiên bản hay còn gọi là biến thể sản phẩm thể hiện số lượng tối đa các lựa chọn của sản phẩm đó.

Với một sản phẩm bạn có thể thêm nhiều thuộc tính và từ sự kết hợp của các thuộc tính đó tạo ra nhiều biến thể cho sản phẩm của bạn.


VD: Giả sử bạn bán một chiếc áo thun có 2 thuộc tính là Kích thướcMàu sắc. Ở phần kích thước bạn có 3 giá trị: Lớn (L), Vừa (M)Nhỏ (S). Ở phần màu sắc bạn có 2 giá trị: Đen  Đỏ. Hệ thống sẽ tự tạo ra các biến thể như sau.Bạn có thể biết được sản phẩm có bao nhiêu phiên bản ở phần số lượng biến thể của sản phẩm tại tại trang Danh sách sản phẩm.