Tính năng Thêm mới tài khoản cho phép bạn tạo tài khoản đăng nhập vào Haravan cho từng nhân viên, sau đó phân quyền cho nhân viên đó. Để sử dụng tính năng Phân quyền nhân viên bạn cần tạo tài khoản cho nhân viên và các nhóm tài khoản tương ứng với công việc phân cho nhân viên. 

  • Cách tạo nhóm tài khoản tại Đây.


Để thêm mới nhân viên bạn cần thực hiện theo những bước sau:

Bước 1:

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Cấu hình.
Bước 2:

Ở phần các tính năng cấu hình, chọn Tài khoản.Bước 3:

Bấm vào nút Thêm tài khoản.
Bước 4:

Nhập Họ & Tên, Email của nhân viên bạn muốn thêm vào hệ thống, sau đó bấm Lưu.


Sau đó hệ thống Haravan sẽ tự động gửi email mời đăng tham dự cửa hàng đến địa chỉ email của nhân viên.Bước 5:

Bấm vào tên nhân viên bạn vừa tạo.


Bước 6:

Ở phần Nhóm tài khoản, bấm vào ô tìm kiếm và chọn Nhóm tài khoản bạn cần thêm nhân viên vào -> Bấm Lưu.


Ghi chú:
  • Một tài khoản có thể được phân vào nhiều nhóm.
Bước 7:

Chọn Cấu hình.


Bước 8:

Để thêm nhân viên vào địa chỉ bán hàng, ở phần các tính năng cấu hình chọn Địa chỉ.Bước 9:

Chọn địa chỉ bán hàng bạn cần thêm nhân viên.Bước 10:

Ở phần Phân công, bấm vào ô tìm kiếm và chọn nhân viên bạn cần thêm vào cửa hàng.Bước 11:

Bấm Lưu.