Các lựa chọn đối tượng khách hàng khuyến mãi (mã khuyến mãi) được lấy theo các bộ lọc được lưu trên menu Khách hàng trong Trang quản trị Haravan.


Để thêm/bớt các nhóm đối tượng khách hàng khuyến mãi này, Nhà bán hàng tùy chỉnh điều kiện và lưu các bộ lọc, hệ thống sẽ tự động nạp lại.


Mặc định của hệ thống bao gồm các nhóm khách hàng:

  • Tất cả khách hàng

  • Nhận email quảng cáo

  • Khách hàng thân thiết

  • Khách hàng tiềm năng

  • Trong nước