Việc xóa đơn hàng có thể gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng: mất dữ liệu, thiếu cơ sở khi cần xem lại, đối chiếu, ảnh hưởng đến các báo cáo bán hàng,...


Do đó, hệ thống Haravan không hỗ trợ xóa đơn hàng cùng lúc, bạn chỉ có thể xóa từng đơn hàng một. 


Để xóa được đơn hàng đó bạn phải thao tác hủy đơn hàng hoặc lưu trữ đơn hàng sau đó mới có thể xóa được. 


Lưu ý: chỉ có chủ tài khoản mới có thể xóa được đơn hàng.


Bạn vui lòng xem thêm cách hủy và xóa đơn hàng tại đây.