Để xóa được đơn hàng, bạn cần đạt điều kiện:

1. Đơn hàng phải được hủy. Xem hướng dẫn Hủy đơn hàng tại đây

2. Bạn phải đăng nhập tài khoản chủ cửa hàng để xóa đơn hàng đã hủy. Xem hướng dẫn Xóa đơn hàng tại đây 


Lưu ý:
Việc xóa đơn hàng có thể gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng: mất dữ liệu, thiếu cơ sở khi cần xem lại, đối chiếu, ảnh hưởng đến các báo cáo bán hàng,...Do đó, hệ thống Haravan không hỗ trợ xóa nhiều đơn hàng cùng lúc, bạn chỉ có thể xóa từng đơn hàng một.