Người bán đã biết rằng tạo khuyến mãi là một những cách kích cầu tiêu dùng tốt nhất. Thông qua việc tạo chương hình khuyến mãi  tạo mã khuyến mãi, người bán  có nhiều phương án khuyến mãi hữu ích.

Tuy nhiên, trong trường hợp người bán cần tạo một lúc quá nhiều mã khuyến mãi thì việc tạo thủ công dường như không phải là lựa chọn tối ưu. Lúc này, ứng dụng Bulk Discount sẽ giúp người bán với khả năng tạo mã khuyến mãi hàng loạt.

Các mục liên quan

 • Tổng quan về ứng dụng Bulk Discount (1)

 • Cài đặt ứng dụng (2)

 • Tải tệp mẫu (3)

 • Các trường thông tin trong tệp (4)

 • Thêm khuyến mãi (5)

 • Xóa khuyến mãi (6)

 • Xuất excel khuyến mãi (7)

 • Cài đặt Email nhận kết quả (8)


1) Tổng quan về ứng dụng Bulk Discount

Bulk Discount là ứng dụng do Haravan Partners phát triển, cung cấp hoàn toàn miễn phí, giúp Nhà bán hàng nhập và tạo mã khuyến mãi hàng loạt.

Với Bulk Discount, Người bán có thể:

 • Nhập mã khuyến mãi hàng loạt

 • Xóa mã khuyến mãi hàng loạt

 • Truy xuất thông tin khuyến mãi 


2) Cài đặt ứng dụng

 1. Người bán truy cập vào trang ứng dụng Bulk Discount.

 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Đăng nhập vào Haravan.


 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, người bán chọn "Đồng ý" hai lần liên tiếp.
 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Bulk Discount.


   

Để sử dụng ứng dụng, người bán truy cập vào Trang quản trị Haravan → Ứng dụng →  Bulk Discount.

Tại đây, người bán thực hiện các thao tác cần thiết với ứng dụng Bulk Discount.

Xem thêm chi tiết bài Tạo khuyến mãi theo mã khuyến mãi.


3) Tải tệp mẫu

Bulk Discount cung cấp ba loại tệp mẫu hỗ trợ người bán. Các tệp này chỉ có một loại định dạng là excel.

Nhà bán hàng nhấp chọn vào tệp mẫu tương ứng để tải về.

 1. Coupon Miễn phí vận chuyển

 2. Coupon giảm giá (theo số tiền hoặc % phần trăm)

 3. Coupon Code


4) Các trường thông tin trong tệp 

Coupon Miễn phí vận chuyển

Tệp Coupon Miễn phí vận chuyển bao gồm các trường thông tin sau:

Tên trường

Giá trị

Mã khuyến mãi (Coupon)

Định dạng String

Cho phép sử dụng chung với chương trình khuyến mãi

Chỉ nhận hai giá trị:

 • 1 - True: Cho phép

 • 0 - False: Không cho phép

Số lần sử dụng

Định dạng Number

Ngày bắt đầu khuyến mãi

Định dạng m/d/yyyy h:mm

Ngày hết hạn khuyến mãi

Định dạng m/d/yyyy h:mm

Loại khuyến mãi

Chỉ nhận một giá trị "Miễn phí vận chuyển"

Áp dụng đối với mức phí vận chuyển nhỏ hơn hoặc bằng

Định dạng Number

Áp dụng cho Tỉnh/Thành

Định dạng Text

Coupon giảm giá (theo số tiền hoặc % phần trăm)

Tên trường

Giá trị

Mã khuyến mãi (Coupon)

Định dạng String

Cho phép sử dụng chung với chương trình khuyến mãi

Chỉ nhận hai giá trị:

 • 1 - True: Cho phép

 • 0 - False: Không cho phép

Số lần sử dụng

Định dạng Number

Ngày bắt đầu khuyến mãi

Định dạng m/d/yyyy h:mm

Ngày hết hạn khuyến mãi

Định dạng m/d/yyyy h:mm

Loại khuyến mãi

Nhận hai giá trị:

 • Số tiền

 • % Giảm

Giảm (số tiền hoặc %)

Tùy theo Loại khuyến mãi mà nhận giá trị và định dạng tương ứng.

Áp dụng cho

Bao gồm các giá trị:

 • Tất cả đơn hàng

 • Trị giá đơn hàng từ

 • Nhóm sản phẩm

 • Sản phẩm

 • Khách hàng

Trị giá đơn hàng từ (số tiền)

Định dạng Number

ID (Sản phẩm hoặc Nhóm sản phẩm)

Nhà bán hàng nhập ID sản phẩm hoặc ID nhóm sản phẩm áp dụng khuyến mãi.

Cách áp dụng

Có hai cách áp dụng:

 • Một lần trên một đơn hàng

 • Cho từng mặt hàng trong giỏ hàng

Coupon Code

Tệp Coupon Code chỉ có duy nhất một trường thông tin: Mã khuyến mãi (Coupon), với Định dạng String.

Khi sử dụng tệp này, hệ thống sẽ căn cứ theo các Mã khuyến mãi (Coupon) trong tệp mà tiến hành xóa các mã khuyến mãi tương ứng.

Một khi đã xóa, người bán không thể hoàn tác. Do đó, người bán cần cân nhắc trước khi thực hiện.


5) Thêm khuyến mãi 

Để thêm khuyến mãi:

 1. Trong mục Thêm khuyến mãi (Coupon), người bán nhấn Chọn file.

 2. Người bán tải tệp lên.

 3. Người bán nhấp vào nút "Thêm khuyến mãi (coupon)".


   

 4. Khi hệ thống xuất hiện thông báo sau, tức là thao tác của người bán đã được hệ thống ghi nhận và xử lý.


   


6) Xóa khuyến mãi  

Để xóa khuyến mãi:

 1. Trong mục Xóa khuyến mãi (Coupon), người bán nhấn Chọn file.

 2. Người bán tải tệp lên.

 3. Người bán nhấp và Xóa khuyến mãi (Coupon).

 4. Khi hệ thống xuất hiện thông báo sau, tức là thao tác của người bán đã được hệ thống ghi nhận và xử lý.


   


7) Xuất excel khuyến mãi 

Người bán chọn chức năng xuất excel khi cần xem lại các mã khuyến mãi đang có trong Trang quản trị, hoặc lấy dữ liệu để nhập file.

 1. Trong mục Xuất Excel khuyến mãi, người bán chọn Xuất excel.

 2. Khi hệ thống xuất hiện thông báo sau, tức là thao tác của người bán đã được hệ thống ghi nhận và xử lý.


   


8) Cài đặt Email nhận kết quả

Người bán có để ý được rằng các thao tác Thêm khuyến mãi, Xóa khuyến mãiXuất excel khuyến mãi khi thành công đều được hệ thống ghi nhận, xử lý. Và sau đó thông báo qua email khi thành công.

Vậy email nào sẽ nhận thông báo đó? Câu trả lời chính là do người bán tùy chỉnh trong mục Email nhận kết quả.

 1. Trong mục Email nhận kết quả, người bán nhập email nhận thông báo.


   

 2. Chọn Lưu.

 3. Hệ thống thông báo "Lưu thành công".


   noteLưu ý chung:
 • Khi nhập file, người bán phải tải tệp theo chính xác loại tương ứng.

  • Thêm khuyến mãi 

   • Coupon Miễn phí vận chuyển

   • Coupon giảm giá (theo số tiền hoặc % phần trăm)

  • Xóa khuyến mãi

   • Coupon Code

 • Các cột trong tệp phải đúng định dạng mà hệ thống yêu cầu.

 • Không được xóa dòng đầu tiên của tệp mẫu.

 • Không được xóa bất kỳ cột (trường thông tin) nào mã tệp mẫu yêu cầu.

 • Hệ thống chỉ nhận tối đa một file 20000 dòng.