Giá các gói dịch vụ niêm yết tại website Haravan đã bao gồm thuế 10%.