Mô tả vấn đề:

Khi xuất file sản phẩm của Haravan về máy, sau đó thao tác chỉnh sửa giá sản phẩm và không tạo mới sản phẩm nào ⇒ khi tải lên Haravan có tích chọn ghi đè lên sản phẩm trùng URL thì hệ thống báo tạo trùng 13 sản phẩm.


Nguyên nhân:

Do người bán đang sử dụng tên sản phẩm để nhập ghi đè vào sản phẩm có sẵn, mặc dù tên sản phẩm trùng khớp với sản phẩm đang có, nhưng do đang sử dụng bộ gõ không phải Unicode nên hệ thống không check được đúng thông tin URL của sản phẩm cũ để ghi đè lên


Cách giải quyết:

Kiểm tra đường link URL và font chữ trong file xem đã khớp với file sản phẩm ban đầu không. Chỉnh lại URL trên file và nhập lại lên hệ thống