Chiến dịch mua sắm thông thường (Standard Shopping Campaign) là một hình thức quảng cáo đặc biệt dành cho các sản phẩm cụ thể. Loại chiến dịch này sẽ hỗ trợ sản phẩm hiển thị bên dưới kết quả tìm kiếm với hình ảnh sản phẩm, giá cả và tên cửa hàng. Quảng cáo Mua sắm Google giúp các doanh nghiệp trực tiếp quảng cáo sản phẩm của họ cho người dùng có ý định mua hàng trực tuyến


Để thực hiện tạo chiến dịch mua sắm thông thường, bạn thực hiện:

Bước 1 Tại trang quản trị, bạn chọn Google Ads -> chọn Quản lý chiến dịch -> chọn Standard Shopping Campaign

Bước 2 Nhập tên chiến dịch

Bước 3 Chọn sản phẩm quảng cáo

  • Quảng cáo tất cả sản phẩm (được đề xuất): Tạo chiến dịch quảng cáo tất cả sản phẩm hiện có trên Merchant Center 

  • Quảng cáo các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu:Nhà bán tự chọn các sản phẩm để tạo chiến dịch quảng cáo. Bạn lọc sản phẩm theo 2 điều kiện lọc là Loại và Nhà cung cấp 

Bước 4 Thiết lập mức giá thầu và ngân sách

  • CPC thủ công: Với chiến lược đặt giá thầu "CPC thủ công", bạn đặt chi phí tối đa riêng cho mỗi lần nhấp (CPC) cho quảng cáo của mình

  • Tối đa hóa số lượt nhấp: Google Ads tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lần nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách.


Gợi ý:
Bạn có thể chọn Đặt hạn mức cho giá thầu tối đa cho mỗi lần nhấp để giới hạn lại mức thầu CPC 


Bước 5 Thiết lập xuất hiện quảng cáo: Khi chọn Bao gồm các đối tác tìm kiếm của Google, quảng cáo sẽ xuất hiện gần kết quả của Google Tìm kiếm và các đối tác tìm kiếm của Google (không bắt buộc)


Bước 6 Thiết lập vị trí cụ thể hiển thị quảng cáo 

  • Vị trí cụ thể: Tìm kiếm và lựa chọn các khu vực cụ thể mà bạn muốn hiển thị quảng cáo

  • Tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ: Quảng cáo sẽ không giới hạn khu vực hiển thị

Lưu ý: 

Vì đây là bộ tìm kiếm chung của Google Ads nên bạn chỉ có thể thiết lập khu vực theo vùng (region) và thành phố (city)

Bước 6 Thiết lập mục tiêu 

  • Sự hiện diện hoặc mối quan tâm: Mục tiêu hiển thị quảng cáo là những người đang ở, thường xuyên ở hoặc những người đã thể hiện sự quan tâm đến các vị trí mà bạn đã chọn làm vị trí mục tiêu ở trên (khuyên dùng)

  • Sự hiện diện: Mục tiêu hiển thị quảng cáo là những người đang ở hoặc thường xuyên ở các vị trí mà bạn chọn làm vị trí mục tiêu

Bước 7  Chọn ngày bắt đầu và kết thúc 


Gợi ý:
Nếu bạn đã chọn ngày kết thúc nhưng muốn thiết lập lại là Không có thời gian kết thúc, bạn chọn biểu tượng x trong ô ngày kết thúc