Bài viết sẽ hướng dẫn nhà bán hàng các thao tác để hoàn tất một đơn hàng trên Hararetail

Nội dung


Tra cứu sản phẩm

1. Tại màn hình bán hàng Hararetail, bạn thực hiện quét mã barcode hoặc nhập tên sản phẩm muốn tra cứu trên ô tìm kiếm

2. Chọn Xem chi tiết sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị giá, số lượng khả dụng (có thể bán) tại chi nhánh hiện tại của nhân viên


Tạo đơn hàng

Có 2 cách để tìm kiếm sản phẩm mà khách hàng muốn mua:

  • Cách 1: Nhập tên sản phẩm hoặc barcode của sản phẩm vào thanh tìm kiếm

  • Cách 2: Nhấn vào danh sách sản phẩm -> Tìm kiếm và chọn sản phẩm cần thiết 


Tips:
Nhà bán hàng Nhà bán hàng có thể thực hiện chỉnh sửa giá mới hoặc giảm giá cho từng sản phẩm trong đơn bằng cách bấm vào giá của sản phẩm
Để thiết lập, bạn  vào mục Cấu hình chung -> Bật Cho phép điều chỉnh giá sản phẩm tại mục Cấu hình khuyến mãi

Nhập thông tin khách hàng

Khi nhập thông tin khách hàng, sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Khách hàng đã từng mua hàng tại cửa hàng

Nếu khách hàng đã từng mua tại cửa hàng và có lưu lại thông tin, nhân viên nhập số điện thoại/email vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông tin đã lưuTrường hợp 2: Khách hàng chưa từng mua hàng tại cửa hàng

Khi chọn vào ô tìm kiếm khách hàng, nhân viên chọn Tạo mới khách hàng để tạo thông tin khách hàng. 


Tạo đơn hàng giao sau (không bắt buộc)

Khi khách hàng có nhu cầu giao hàng, bạn chọn Giao tận nơi để tạo đơn hàng giao sauHệ thống sẽ lấy địa chỉ đã lưu trước đó của khách hàng làm địa chỉ giao hàng (với khách hàng đã từng mua hàng trước đây) 


Nếu bạn muốn thêm địa chỉ giao hàng mới, bạn chọn Địa chỉ nhận hàng -> chọn Địa chỉ mới 


Sau khi hoàn tất tạo đơn, nhà bán hàng thực hiện xử lý giao hàng cho đơn trên trang quản trị MyHaravan.


Xem thêm hướng dẫn xử lý đơn hàng giao sau tại đây

Lưu ý:

Để tạo được đơn giao sau, bạn cần vào Cấu hình -> Chuyển trạng thái tại mục Tắt lựa chọn giao hàng tận nơi


Thêm Khuyến mãi (không bắt buộc)

Khuyến mãi trên Hararetail sẽ có 3 loại: 

Loại 1 Khuyến mãi được thêm trực tiếp khi tạo đơn trên Hararetail (Giảm tiền và Giảm %):

  • Khuyến mãi trên Hararetail sẽ tự cộng thêm vào các chương trình khuyến mãi đang áp dụng trên đơn hàng (nếu có)

  • Nếu đã thêm khuyến mãi trên Hararetail, bạn sẽ không thể áp dụng mã khuyến mãi đã tạo vào đơn hàng


Lưu ý:

Để nhân viên có thể tự thêm khuyến mãi loại 1 khi tạo đơn hàng, nhà bán hàng (có tài khoản chủ cửa hàng) cần thiết lập cấu hình khuyến mãi bằng cách chọn Cấu hình -> Cấu hình chung -> Bật tính năng Cho phép điều chỉnh giá sản phẩmLoại 2 Mã khuyến mãi (Mã giảm giá) được tạo trên trang quản trị MyHaravan

  • Mã khuyến mãi thiết lập không sử dụng chung với chương trình khuyến mãi: Lúc này, khi áp dụng mã vào đơn hàng trên Hararetail đang có chương trình khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động loại bỏ chương trình khuyến mãi và thực hiện giảm giá theo mã khuyến mãi vừa thêm 

  • Mã khuyến mãi được sử dụng chung với chương trình khuyến mãi: Khi áp dụng mã khuyến mãi trên đơn Hararetail đang có chương trình khuyến mãi và khuyến mãi đã thêm trên Hararetail, giá trị khuyến mãi trên mã khuyến mãi sẽ được cộng thêm vào giá trị giảm trên đơn


Loại 3 Chương trình khuyến mãi được tạo trên trang quản trị MyHaravan: Chương trình khuyến mãi sẽ tự động áp dụng khi đơn đạt điều kiện


Thêm bảng giá (chỉ hỗ trợ từ gói Grow trở lên)

Tính năng này hiện đang mở cho một số shop trải nghiệm

Sau khi thực hiện thêm sản phẩm vào đơn, nhà bán hàng chọn Bảng giá muốn áp dụng cho sản phẩm.

Để có thể áp dụng được bảng giá được thiết lập để áp dụng cho một nhóm khách hàng, nhà bán hàng cần thêm khách hàng trước khi chọn bảng giá. Nếu nhà bán hàng không chọn khách hàng, bảng giá áp dụng cho khách hàng đó sẽ không được hiển thị

Nếu sản phẩm đang được khuyến mãi thì khi áp dụng bảng giá mới, khuyến mãi sẽ được áp dụng dựa trên giá mới được thiết lập trong bảng giá


Thanh toán

Có hai hình thức thanh toán:

1. Thanh toán tại cửa hàng: Nếu chọn phương thức này, trên đơn hàng và  hóa đơn sẽ ghi nhận tên phương thức thanh toán

 

2. Hình thức thanh toán tùy chỉnh: Phương thức nhà bán hàng tự thêm vào mục Cấu hình Chung 

Lưu ý:
Trong trường hợp người mua thanh toán thông qua nhiều hình thức thanh toán khác nhau, bạn cũng có thể chọn Thêm phương thức

Thanh toán một phần 

Với những sản phẩm có giá trị lớn, khách hàng sẽ có nhu cầu thanh toán trước một phần hóa đơn và sau đó sẽ hoàn tất thanh toán sau. Hararetail sẽ hỗ trợ nhà bán hàng ghi nhận phần tiền trả trước cho đơn hàng ngay khi tạo đơn hàng.

Để thực hiện ghi nhận thanh toán một phần, nhà bán hàng thực hiện:

1. Thực hiện tạo đơn hàng trên giao diện Hararetail

2. Tại mục Khách thanh toán, bạn thực hiện nhập số tiền thanh toán trước của khách hàng (nhà bán có thể chọn hình thức thanh toán khác Tiền mặt)

3. Chọn Thanh toán -> Xác nhận để hoàn tất đơn

4. Để hoàn tất thanh toán số tiền còn lại, bạn vào mục tra cứu đơn hàng và tìm đơn cần hoàn tất thanh toán

5. Tại đơn hàng, bạn chọn Xác nhận thanh toán và chọn Thanh toán


In hóa đơn

Sau khi đã hoàn tất thanh toán, hệ thống sẽ thông báo đơn hàng thành công và hiển thị pop up in đơn hàng. Nhà bán hàng chọn In đơn hàng và chọn Print để in đơn hàng


Xem thêm hướng dẫn Thiết lập cấu hình hóa đơn tại đây


Một số câu hỏi thường gặp

1. Làm sao để sử dụng CTKM và mã KM đã tạo trong mục Khuyến mãi?

Nếu bạn đang thiết lập chương trình khuyến mãi trên trang admin, hệ thống sẽ tự động áp dụng khuyến mãi khi đơn hàng đạt điều kiện và mức khuyến mãi bạn đã thiết lập trên đơn hàng sẽ áp dụng dựa trên giá đã khuyến mãi

Để áp dụng mã khuyến mãi, bạn chọn mục Khuyến mãi -> chọn Mã khuyến mãi và áp mã khuyến mãi đã tạo

Nếu áp dụng mã khuyến mãi được thiết lập không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động loại bỏ chương trình khuyến mãi đang áp dụng cho đơn hàng và thay thế bằng mã khuyến mãi bạn vừa thêm vào. Ngược lại, khi bạn xóa mã khuyến mãi vừa thêm trên đơn, hệ thống sẽ tự động áp dụng lại chương trình khuyến mãi mà đơn hàng đạt điều kiện.