Hướng dẫn này phục vụ cho những nhu cầu sau:

  • Tài khoản cũ bị khóa không rõ nguyên nhân, kháng cáo nhiều lần không được
  • Cần đổi mail phụ trách thanh toán nhưng không thêm được mail mới vào tài khoản cũ
  • Không đăng nhập được vào tài khoản cũ do mail cũ bị mất/thay đổi nhân sự quản trị


Bước 1: Hủy tài  Ads khoản cũ


Đăng nhập vào tài khoản Ads cũ >> Lựa chọn ưu tiên >> Trạng thái tài khoản >> Hủy tài khoản


Lưu ý: Nếu bạn không đăng nhâp được vào tài khoản Ads hãy liên hệ team CS Haravan để được hỗ trợBước 2: Mời mail mới vào tài khoản Merchant Center:

Lưu ý: Chỉ thực hiện bước này nếu cần đổi Merchant Center mới, nếu dùng Merchant cũ thì chuyển sang bước 3


- Tạo tài khoản Merchant Center mới tại link https://merchants.google.com/ 

- Đăng nhập vào Merchant Center của bạn >>Nhấp vào biểu tượng Cài đặt >> Quyền truy cập vào tài khoản- Chọn "Thêm người dùng" >> Nhập mail mới bạn muốn dùng quản trị tài khoản Merchant >> Chọn quyền "Quản trị" >> Check mail Chấp nhận lời mời quản trị


Bước 3: Tạo tài khoản mới tại trang Admin Haravan

Đăng nhập vào trang quản trị Haravan >> Google Ads >> Cấu hình >> Đăng xuấtNhấp chọn lại Menu " Google Ads" >> Liên kết mail mới vào Google Ads tại Haravan >> Kết nối lại Merchant Center cũ >> Vào "Cấu hình" >> Tạo mới tài khoản
- Check mail mới chấp nhận lời mời quản trị tài khoản Ads mới_______________________________

Chúc bạn thành công!