Việc sử dụng thẻ VISA để thanh toán phí quảng cáo Google và bị trừ một vài khoản phí ngoài chi phí quảng cáo là vấn đề vướng mắc của rất nhiều Nhà bán hàng khi chạy quảng cáo Google. Trong bài viết này, Haravan sẽ cùng bạn giải đáp tất cả những thắc mắc về những khoản chi phí này.


1. Sau khi thêm thẻ VISA vào Phương thức thanh toán (Payment Method) thành công, thẻ của tôi bỗng nhiên bị trừ 20,000 VNĐ. Đây là loại phí gì?


Sau khi bạn thêm thẻ VISA vào Phương thức thanh toán thành công, Google Ads có thể trừ thử một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo là thẻ hợp lệ. Khoản phí trừ thử đó có thể là 1$, xấp xỉ 20,000VNĐ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền trừ thử đó, mà số tiền đó sẽ được Google Ads hoàn lại vào thẻ của bạn sau tầm 1-2 phút sau khi đã trừ thử.


2. Khi nạp tiền vào tài khoản Google Ads, thẻ của tôi bị trừ số tiền lớn hơn số tiền mà tôi muốn nạp vào Google Ads. Khoản phí chênh lệch đó là gì?


Nạp tiền vào tài khoản Google Ads được xem như một lệnh chuyển tiền quốc tế, vì vậy có nhiều ngân hàng sẽ tính thêm phí chuyển đổi ngoại tệ cho mỗi giao dịch nạp tiền. Cụ thể, với mỗi lần nạp tiền vào tài khoản Google Ads, ngoài số tiền bạn muốn nạp vào tài khoản quảng cáo, ngân hàng sẽ thu thêm phí chuyển đổi ngoại tệ bằng 1.1% số tiền bạn nạp vào Google Ads.


Ví dụ: Bạn muốn nạp 5.6 triệu vào tài khoản Google Ads. 

Số tiền thực bạn bị trừ ở thẻ VISA = 5,600,000 +1.1%*5,600,000 = 5,600,000 + 61,600 =  5,661,600 VNĐ


Trong đó: 61,600 VNĐ là phí chuyển đổi ngoại tệ do ngân hàng thu 


Vì vậy, khi nạp tiền vào tài khoản Google Ads, số dư của thẻ VISA phải có nhiều hơn số tiền bạn muốn nạp đủ để thanh toán phần phí chuyển đổi ngoại tệ = 1.1% số tiền bạn nạp vào Google Ads


3. Google áp dụng mức thuế GTGT 5% trên toàn Việt Nam:

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, tất cả giao dịch bán hàng trên Google Ads ở Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế GTGT là 5% trên tổng ngân sách được nạp vào tài khoản quảng cáo. 


Thay đổi: Khách hàng phải nạp 5.900.000đ vào tài khoản quảng cáo Google thay vì 5.600.000đ như trước đó. Số tiền 5.900.000đ đã bao gồm 5% thuế GTGT. 


Lưu ý: Phần tài trợ của Haravan vẫn là 5.600.000đ, không thay đổi.