Việc phân quyền và trao quyền cho quản trị viên sẽ không thực sự đầy đủ nếu bỏ qua việc thiết lập nhóm phân công. Bằng cách sử dụng một cách chuẩn xác và linh hoạt các chức năng của cấu hình Nhóm tài khoản, Tài khoản và Nhóm phân công, cùng với cấu hình địa chỉ, bạn có thể tận dụng hết sự tối ưu và sức mạnh của Haravan.


Trước khi thực hiện việc cấu hình nhóm phân công, Haravan khuyến cáo bạn hãy đọc và thực hiện các cấu hình Nhóm tài khoản, Tài khoản, Khu vựcĐịa chỉ.


Cấu hình nhóm phân công giúp chủ sở hữu phân viêc cho một nhóm nhân viên một hợp lý. Bằng cách gom nhóm nhân viên thông qua một đặc tính quy ước, chủ sở hữu có thể chia việc cho nhóm nhân viên này một cách linh hoạt và đúng mục địch.


Nội dung trong bài viết:


1. Danh sách nhóm phân công


Danh sách nhóm phân công chứa thông tin tất cả nhóm phân công trong trang Haravan. Bằng cách truy cập vào trang Danh sách nhóm phân công, bạn có thể thực hiện các thao tác: Xem, Thêm, Chỉnh sửa, Xóa nhóm phân công.


Giao diện ban đầu khi chưa có nhóm phân công:Một nhóm phân công hiển thị cho bạn các trường thông tin sau:


 • Nhóm phân công
 • Số thành viên
 • Ngày tạo


Ghi chú

 • Các nhóm phân công được đánh dấu "Nhóm mặc đinh" là các địa chỉ được đồng bộ từ danh sách địa chỉ.
 • Tất cả các nhóm phân công (bao gồm cả nhóm mặc đinh) sẽ được hiển thị khi bạn thực hiện gán người dùng cho đơn hàng.
 • Khi thiết lập nhóm nhân viên cho một địa chỉ, danh sách hiển thị chỉ bao gồm các nhóm phân công được tạo trực tiếp từ cấu hình nhóm phân công.

2. Thêm nhóm phân công


Khác với nhóm phân công được đồng bộ từ danh sách địa chỉ (còn được gọi là Nhóm mặc định), nhóm phân công được thêm trực tiếp từ cấu hình nhóm phân công có ý nghĩa riêng biệt và có tác dụng quản lý đặc thù.


Một cách trực tiếp, nhóm phân công được tạo trực tiếp từ cấu hình nhóm phân công có tác dụng phân luồng quản lý cho một địa chỉ (khi chủ sở hữu thiết lập quản lý địa chỉ cho nhóm nhân viên).


Bên cạnh đó, nhóm phân công cũng được sử dụng khi gán người dùng để xử lý cho đơn hàng.


Ưu điểm của việc thêm nhóm phân công trong cấu hình là có thể tự do tạo nhóm mà không phụ thuộc số lượng địa chỉ của cửa hàng, và việc phân nhóm này cực kỳ linh hoạt, tùy thuộc vào ý thích của Nhà bán hàng.


Thao tác thêm nhóm phân công như sau:

 1. Tại trang Danh sách nhóm phân công, nhân chọn Thêm nhóm phân công.
 2. Trong trang Tạo nhóm phân công, Nhà bán hàng thực hiện:
  • Nhập tên nhóm vào ô Tên.
  • Thêm nhân viên vào nhóm bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm và chọn nhân viên phù hợp. 
   • Danh sách nhân viên được nạp từ danh sách quản trị viên thực tế của trang Omnipower.
   • Số lượng nhân viên có thể thêm vào có thể bằng tối đa số lượng trong danh sách quản trị viên.
 3. Nhấn Lưu.Cảnh báo
Một nhóm phân công khi đã được tạo thì KHÔNG XÓA được.

3. Chỉnh sửa nhóm phân công


Sau khi một nhóm phân công được tạo, Nhà bán hàng có thể các chỉnh sửa cần thiết cho nhóm.


Bằng cách nhấp chọn vào nhóm phân công cần chỉnh sửa, trong trang chi tiết của nhóm phân công, Nhà bán hàng thực hiện các chỉnh sửa:


 1. Chỉnh sửa tên nhóm phân công
 2. Thêm nhân viên cho nhóm 
 3. Xóa nhân viên khỏi nhóm

 Sau khi thực hiện, nhấn Lưu để hệ thống ghi nhận.