Hợp tác với các cộng tác viên để giúp mở rộng phạm vi bán hàng, từ đó tăng trưởng doanh thu hiện đang là một trong những xu thế kinh doanh mang đến hiệu quả cho doanh nghiệp, người bán.

Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà bán hàng hợp tác và quản lý các đối tác, StarBap Technology đã phát triển ứng dụng Smart Affiliate. Với các thao tác đơn giản, giao diện thân thiện với người dùng, ứng dụng này sẽ là một trợ thủ đắc lực cho doanh nghiệp, nhà bán

Nội dung

1.Tổng quan về ứng dụng Smart Affiliate 

Ứng dụng Smart Affiliate do StarsBap Technology phát triển, hỗ trợ Nhà bán hàng dùng thử 14 ngày, trước khi sử dụng chính thức với mức phí 300,000đ/tháng.

Ứng dụng sẽ giúp cho Nhà bán hàng:

 • Quản lý nguồn vốn bán hàng với các đối tác tiếp thị liên kết.

 • Kết nối với đối tác chỉ bằng email.

2. Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Smart Affiliate

 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.
 3. Hệ thống hiển thị popup kết nối ứng dụng Hara Affiliate, Nhà bán hàng chọn Đồng ý.
   

 

 1. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Smart AffiliateĐể sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> Smart Affiliate.

3. Quản lý partner

Mục Quản lý Partner hỗ trợ nhà bán:

 • Thêm/ Xuất danh sách Partner

 • Chỉnh sửa thông tin partner

 • Khóa tài khoản partner.

 • Tìm kiếm, lọc và xem danh sách partner

 • Quản lý thông tin, lịch sử chiết khấu và danh sách thành viên của từng partnerThêm Partner

 1. Nhà bán hàng chọn Thêm partner 

 2. Điền đầy đủ thông tin cần thiết về Partner ( các thông tin có dấu hoa thị màu đỏ là những trường thông tin bắt buộc phải nhật)

 3. Chọn Tạo Partner để hoàn thành

Lưu ý: Nhà bán hàng có thể cập nhật những thông tin còn thiếu bằng cách nhấn vào Partner đó và thực hiện chỉnh sửa.

Xuất danh sách partner

Hệ thống hỗ trợ nhà bán xuất danh sách partner hiện có trên hệ thống. Thông tin trong danh sách bao gồm:

 • Họ và tên

 • Email

 • Số điện thoại 

 • Mã giới thiệu

 • Ref Level: Cấp hiện tại của partner đó

 • Chiết khấu cho F1

 • % F1 nhận thêm khi F2 có đơn: khi F2 của F1 có đơn hàng thành công thì F1 sẽ được nhận % hoa hồng này. 

 • Địa chỉ

 • Số CMND

 • Tên ngân hàng

 • Tài khoản ngân hàng

 • Số tài khoản ngân hàng

 • Tổng thu nhập

 • Đã được chi trả: khoản thu nhập của partner

 • Chưa được chi trả: khoản thanh toán của partner

 • Là tài khoản đang hoạt động

 • Là tài khoản đang bị khóa

 • Ngày tạo

Khóa tài khoản của partner

Tài khoản partner chưa khóa sẽ có trạng thái là Đang hoạt động. Nhà bán hàng có thể thực hiện khóa tài khoản của partner bằng cách chọn biểu tượng chiếc khóa.

 Khi khóa tài khoản, partner sẽ không thể đăng nhập vào giao diện Smart Affiliate của mình. Tài khoản bị khóa sẽ có trạng thái là Đang khóa.


Tìm kiếm partner

Nhà bán hàng có thể tìm tìm kiếm partner trên thanh tìm kiếm theo email, tên, số điện thoại.


Quản lý thông tin, lịch sử chiết khấu và danh sách thành viên của partner


Ở mục thông tin partner, nhà bán hàng có thể cập nhật chỉnh sửa lại thông tin đã nhập trước đó (trừ email)Mục Lịch sử chiết khấu giúp bạn quản lý thông tin thanh toán cho partner. Trong mục này bạn có thể lọc theo Thời gian, Trạng thái thanh toán để thực hiện thanh toán cho partner. 

 • Thanh toán: sẽ phát sinh khi đơn hàng đặt từ link liên kết của partner hoàn thành.

 • Thu nhập: sẽ phát sinh khi bạn thực hiện thanh toán cho partner trong mục Lịch sử thanh toán.

Bạn có thể thực hiện xuất file Lịch sử chiết khấu của partner này khi chọn vào nút Dowload. Các thông tin trong file bao gồm:

 • Mã giới thiệu

 • Số điện thoại 

 • Thu nhập

 • Thanh toán

 • Trạng tháiDanh sách thành viên sẽ quản lý thành viên của partner, chỉ có partner mới có thể tự thêm thành viên từ giao diện quản lý của họ. Thành viên này sẽ có cấp (Ref Level) là 2. 

Lưu ý

 • Mỗi partner có thể tạo nhiều partner F2 nhưng hoa hồng chỉ được áp dụng cho partner F2 đầu tiên.

 • Không thể thay đổi cấp của partner.

4. Quản lý đơn hàng

Trang quản lý đơn hàng tập hợp các đơn hàng từ partner. Trong mục Quản lý đơn hàng, Nhà bán có thể:

 • Tìm kiếm đơn hàng

 • Lọc đơn hàng

 • Duyệt/Hủy chiết khấu

Tìm kiếm đơn hàng

Nhà bán hàng có thể tìm kiếm đơn hàng từ Mã đơn hàng, Email, Tên khách hàng và Số điện thoại trên thanh công cụ tìm kiếm, hoặc tìm kiếm partner theo Mã giới thiệu, Số điện thoại, Email để xem được những đơn hàng từ partner đó. 
Lọc đơn hàng

Nhà bán hàng cũng có thể lọc đơn hàng theo Thời gian, Trạng thái chiết khấu, Trạng thái thanh toán

Duyệt/Hủy chiết khấu

Thao tác này giúp nhà bán hàng quản lý chiết khấu cho partner. Duyệt/Hủy chiết khấu chỉ áp dụng được cho đơn hàng có trạng thái Chiết khấu là "Chờ duyệt" và trạng thái thanh toán là "Đã thanh toán" (đơn hàng phải được xử lý giao hàng và thanh toán thành công)Sau khi duyệt chiết khấu, trạng thái chiết khấu sẽ chuyển sang Đã duyệt

5. Chiết khấu theo loại sản phẩm

Chiết khấu theo loại sản phẩm hỗ trợ nhà bán thiết lập thêm % chiết khấu cho sản phẩm dựa trên loại sản phẩm. Khi người bán thiết lập chiết khấu cho loại sản phẩm thì khi đơn hàng có sản phẩm thuộc loại sản phẩm có chiết khấu thì partner sẽ được nhận thêm tiền chiết khấu cho loại sản phẩm. 

Tính năng này sẽ thích hợp thiết lập cho những loại sản phẩm khó bán nhằm thúc đẩy partner cố gắng giới thiệu được khách hàng mua sản phẩm này. 


Nhà bán hàng chọn Thêm sản phẩm, chọn Loại sản phẩm, có thể không cần nhập nội dung Ghi chú và thiết lập Chiết khấu cho loại sản phẩm

Nhà bán hàng cũng có thể xóa hoặc chỉnh sửa chiết khấu cho loại sản phẩm

6. Lịch sử thanh toán

Tạo thanh toán

 1. Nhà bán hàng chọn Tạo thanh toán

 2. Nhập mã giới thiệu/số điện thoại/email để tìm partner. Số tiền phải thanh toán cho partner sẽ tự động hiển thị ở mục Số tiền chi trả. Số bút toán,ghi chú không bắt buộc phải nhập.


Tìm kiếm và lọc đơn hàng

Nhà bán có thể tìm kiếm đơn hàng bằng Mã đơn hàng/ Email/ SĐT/ Tên khách hàng

Để lọc lịch sử thanh toán, ứng dụng Smart Affiliate hỗ trợ cho Nhà bán hàng 2 bộ lọc:

 • Thời gian

 • Partner: nhận cả hai giá trị email và tên partner.

Tải file lịch sử thanh toán

Để tải file lịch sử thanh toán, nhà bán hàng chọn Download. Nhà bán hàng có thể lọc theo ngày và trạng thái thanh toán, nếu không chọn trạng thái thanh toán thì hệ thống sẽ tổng hợp tất cả trạng thái thanh toán theo thời gian.

Các trường thông tin có trong file

 • Thời gian ghi nhận

 • Mã giới thiệu

 • Mô tả

 • Họ và tên

 • Mã giới thiệu

 • Số điện thoại

 • Thu nhập

 • Thanh toán

 • Trạng thái

7. Quản lý cấu hình

Trong trang Thông tin shop sẽ có thông tin ID cửa hàng, Tên cửa hàng, Chủ cửa hàng, Email

Trong trang Cấu hình chung, Nhà bán hàng có thể thực hiện các thiết lập:

 • Thông tin đối tác

 • Áp dụng Chiết khấu

 • Tiền thanh toán Partner

 • Cookie

 • Trang điều khoản

Thông tin đối tác

Trong phần Thông tin đối tác, ứng dụng Smart Affiliate cung cấp 2 liên kết quan trọng

 

Link đăng nhập: Link để partner đăng nhập vào trang quản trị riêng. Trang này giúp cộng tác viên quản trị được thông tin cá nhân, quản lý đơn hàng, quản lý partner, biết được thông tin chiết khấu, thanh toán của partner. Nhà bán hàng có thể để link này tại mục đối tác đươc tạo riêng trên trang chủ website.

Giao diện đăng nhập của Partner

 

Trang quản trị của Partner

 

Partner chỉ đăng nhập được khi đã có tài khoản partner (do Nhà bán hàng tạo hoặc partner đăng ký) và tài khoản đó phải trong trạng thái kích hoạt.


 • Link đăng ký: Đây là link đăng ký trở thành cộng tác viên đăng ký làm partner. Nhà bán hàng sử dụng link này gắn lên LandingPage, trang đối tác riêng biệt trên website hay trên các trang môi giới khác thu hút cộng tác viên đăng ký.

Trang đăng ký của partner

Lưu ý:

Để có thể ghi nhận hoạt động và tính chiết khấu cho partner, partner cần chia sẻ liên kết dành riêng cho partner với ref=<mã giới thiệu>.

 

Áp dụng Chiết khấu

Tại đây, nhà bán hàng có thể thiết lập chiết khấu cho F1, F2 và chiết khấu cho F1 khi F2 có đơn, Tính chiết khấu cho đơn từ HaraRetail, Tính chiết khấu cho link giới thiệu mới.

Tiền thanh toán Partner

Với phần Tiền thanh toán Partner, Nhà bán hàng thiết lập số tiền tối thiểu Partner phải đạt được vào cuối tháng để Nhà bán hàng có thể thanh toán cho Partner đó.

Nhà bán hàng cũng có thể chọn tự động duyệt chiết khấu khi đơn hàng thành công

 

Trang điều khoản

Trang điều khoản là trang hiển thị các điều khoản, ràng buộc giữa partner và Nhà bán hàng. 

Nhà bán hàng dán url trang điều khoản, nhấn Lưu.

Khi đó, partner có thể xem được các điều khoản ràng buộc trước khi đăng ký làm partner. 


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ứng dụng - Hara Affiliate Tracking