Mục này hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thiết lập quy trình bán hàng và thanh toán thông qua các tùy chỉnh.

MỤC LỤC


Gửi email nhắc nhở cho khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng

Khi Khách mua hàng đến trang thanh toán, đã điền thông tin nhưng không ấn Thanh toán, các đơn hàng này sẽ được lưu vào phần đơn hàng Chưa hoàn tất. Nhà bán hàng có thể gửi email nhắc nhở Khách mua hàng thanh toán các đơn hàng này.

Để thiết lập cho hệ thống tự động gửi email thông báo cho Khách mua hàng:

1. Tại Trang quản trị -> Cấu hình > Thanh toán.

2. Kéo xuống phần Xử lý đơn hàng.

3. Chọn tùy chọn thời gian để hệ thống gửi email thông báo cho Khách mua hàng.

4. Ấn Lưu.


Sau khi đơn hàng được thanh toán

Tùy chọn này giúp Nhà bán hàng thiết lập trạng thái vận chuyển của đơn hàng của mình sau khi ấn Xác nhận thanh toán trong đơn hàng. Đơn hàng sẽ được tự chuyển nhà vận chuyển Khác giao hoặc không.


Sau khi đơn hàng được giao và thanh toán

Tùy chọn này giúp Nhà bán hàng thiết lập trạng thái đơn hàng của mình sau khi ấn Xác nhận thanh toán trong đơn hàng. Đơn hàng sẽ được Lưu hay không sau khi ấn Xác nhận thanh toán.


Nội dung thông báo thêm

Đây là trang mà khách mua hàng nhìn thấy sau khi đặt hàng thành công (trang Thanh toán thành công, hay còn gọi là trang Cảm ơn). Hầu hết, phần cảm ơn này sẽ xuất hiện tại bước thứ 3 hoặc bước cuối cùng trong quá trình đặt hàng.