Giao diện là phần sẽ được hiển thị trên Website của người bán và trực tiếp ảnh hưởng đến cảm nhận ban đầu của khách hàng. Vì vậy, người bán cần thiết lập một giao diện dễ nhìn với các điểm nổi bật để thu hút khách hàng hơn.


Bạn cần quan tâm


1) Các thông tin chung


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Giao diện chính

Cho phép người bán thiết lập tất cả liên quan đến việc thể hiện bố cục của Website bao gồm các phần chính như: Thiết lập tổng quát, Header, Màu sắc, Trang chủ, Trang nhóm sản phẩm, Trang sản phẩm, Trang bài viết, Trang nội dung, Trang liên hệ, Trang giỏ hàng và Kích hoạt App khuyến mãi.Quản lý giao diện


Người bán hoàn toàn có thể tải một giao diện thích hợp lên Haravan hoặc có thể có được nhiều giao diện bắt mắt hơn và đạt chuẩn SEO nhằm đáp ứng yêu cầu chạy quảng cáo Google Smart Shopping và Facebook PDA sau này.Xem cửa hàng 

của bạnCho phép người bán xem được Website bán hàng của mình.
2) Cách thiết lập theme

Cách 1

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Giao diện.
 3. Tại mục Giao diện chính, chọn Thiết lập Theme.
 4. Điều chỉnh thiết lập các trang. 
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider


Cách 2

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Giao diện.
 3. Tại mục Giao diện chính, bấm “...”.
 4. Chọn Hiệu chỉnh.
 5. Điều chỉnh thiết lập các trang.
 6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
3) Thiết lập tổng quát

Bao gồm chỉnh sửa màu sắc (màu chữ, màu nền, màu button... cho header, footer, sản phẩm ...) và kiểu chữ cho website.4) Thiết lập trang chủ

Ở mục này sẽ hổ trợ chỉnh sửa những mục hiển thị ngoài trang chủ như banner, logo, sản phẩm hiển thị trên trang chủ. mỗi mục sẽ có đánh số và khoanh đỏ liên quan đến mục đó để dễ dàng chỉnh sửa.5) Thiết lập trang nhóm sản phẩm

Hỗ trợ chỉnh lại cách hiển thị, sắp xếp sản phẩm, danh mục sản phẩm, banner...6) Thiết lập trang sản phẩm

Hỗ trợ hiển thị các tab sản phẩm, các sản phẩm liên quan, bình luận facebook...7) Thiết lập trang bài viết

Hỗ trợ thiết lập chọn danh mục bài viết, số lượng bài viết được hiển thị hoặc chọn phân trang hiển thị bài viết sao cho phù hợp nhất với website của Nhà bán hàng


8) Thiết lập trang liên hệ

Trang liên hệ giúp khách hàng biết được các thông tin liên hệ cơ bản của cửa hàng như Địa chỉ, Email, Điện thoại, Thời gian làm việc và cả bản đồ.

Cách thiết lập bản đồ vào trang liên hệ

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Giao diện.
 3. Tại mục Giao diện chính, bấm Thiết lập Theme.
 4. Chọn Trang liên hệ.
 5. Chọn Google Maps.
 6. Nhúng mã địa chỉ cửa hàng.
 7. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slidernote

Lưu ý | 

 • Trước khi thiết lập trang liên hệ, người bán nên tìm mã cửa hàng trên Google Maps.
Slider
Slider
Slider

 • Người bán nên chỉnh độ rộng của hình ảnh Google Maps hiển thị là 100% để có hình ảnh rõ nét nhất.


 • Một số thao tác người bán có thiết lập như: Đổi tên giao diện, Sao chép giao diện, Xuất giao diện,...
9) Tải giao diện lên admin Haravan

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Giao diện.
 3. >Tại mục Quản lý giao diện, bấm Tải giao diện.
 4. Bấm Chọn tệp.
 5. Chọn Tải lên.
Slider
Slider
Slider
Slider10) Chọn giao diện khác cho Website

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Giao diện.
 3. Tại mục Quản lý giao diện, chọn Chọn giao diện (Kho giao diện chuẩn Google Shopping) hoặc Đến kho giao diện (kho giao diện Haravan).
Slider
Slider
Slider
Slider