Đối với những khách hàng hiện đang bán hàng trên Haravan và có mong muốn đưa sản phẩm đang có trên website lên các sàn thương mại điện tử, cụ thể là Shopee, thì hiện tại đã có thể đăng tải thông tin sản phẩm nhanh bằng cách nhập file. Bài viết này sẽ bao gồm 3 hướng dẫn liên quan đến việc xuất và nhập file sản phẩm lên Shopee, bao gồm: 


Nội dung 


1. Xuất sản phẩm từ Haravan theo mẫu Shopee

Trước khi xuất danh sách sản phẩm từ Haravan lên Shopee, bạn có thể thực hiện Kết nối với sàn Shopee, hệ thống sẽ cho phép bạn chọn xuất thông tin sản phẩm trên Haravan theo mẫu của Shopee. 

Sau đó, để thực hiện việc xuất sản phẩm theo mẫu Shopee bạn thao tác theo các bước sau: 


Bước 1: Có 2 cách để thực hiện Xuất sản phẩm theo mẫu Shopee

Cách 1: Tại trang chủ Trang quản trị mục Shopee, bạn chọn Xuất sản phẩm theo mẫu Shopee

Chọn Đến trang sản phẩm.

Cách 2: Trong trường hợp bạn chưa kết nối Shopee với Haravan, truy cập trực tiếp vào trang [Sản phẩm]   [Tất cả sản phẩm] ở Menu, chọn Xuất theo mẫu Shopee.

Bước 2: Chọn nút Thao tác Xuất dữ liệu theo mẫu Shopee sản phẩm bạn muốn xuất dữ liệu theo mẫu Shopee.


Một số bí quyết và lưu ý giúp nhà bán hàng xuất và nhập dữ liệu được chính xác:

 1. Khi lựa chọn các phương án xuất file sản phẩm như hình trên, hệ thống sẽ xuất số lượng tồn kho của các sản phẩm theo tổng các kho. 

 2. Vì trong nội dung mô tả sản phẩm của Shopee không bao gồm hình ảnh, do đó hệ thống sẽ tự động loại bỏ hình ảnh khi xuất file sản phẩm theo mẫu của Shopee. 

 3.  Để tránh bị báo lỗi cũng như để thông tin nhập được chính xác nhất, bạn nên sao chép/copy nội dung trong file đã xuất sang file mẫu của Shopee để xác thực, bổ sung, điều chỉnh và upload. Không nhập trực tiếp file đã xuất từ Haravan lên Shopee

 4.  Sản phẩm có biến thể có từ 03 mô tả về thuộc tính, khi dữ liệu xuất ra thì tên thuộc tính sẽ được gom chung lại với nhau chỉ còn hai dòng như ví dụ bên dưới.

 

Ví dụ: 

 • Sản phẩm 01 có biến thể A được mô tả

  • Màu: Đỏ, 

  • Kích cỡ: XL

  • Loại vải: Cotton. 

Thì khi đăng tải sản phẩm lên Shopee sẽ được mô tả là:

 • Sản phẩm 01 có biến thể A: 

  • Màu: Đỏ

  • Kích cỡ - Loại vải: XL-Cotton.

Bước 3: Sau khi chọn sản phẩm và Xuất dữ liệu, dữ liệu sẽ được xuất và gửi qua email của người dùng thực hiện thao tác Xuất dữ liệu. 

Bạn đã hoàn tất việc xuất dữ liệu sản phẩm từ Haravan theo định dạng của Shopee, tiếp tục tiến hành sao chép dữ liệu vào file mẫu của Shopee theo hướng dẫn ở mục tiếp theo.

2. Tải bản mẫu, chỉnh sửa dữ liệu theo file excel mẫu của Shopee 

Trước khi đăng hàng loạt sản phẩm lên Shopee bằng file, bạn cần thực hiện: 

 • Kích hoạt các nhà vận chuyển trên Shopee.

 • Tải bản mẫu từ Shopee.

 • Sao chép, điều chỉnh nội dung theo đúng định dạng file mẫu của Shopee.

a. Kích hoạt các nhà vận chuyển trên Shopee

Hiện tại trên Shopee cho cấu hình nhà vận chuyển theo từng sản phẩm và khi đăng hàng hoạt sản phẩm lên Shopee bạn có thể chọn nhà vận chuyển cho từng sản phẩm. Nhưng trước đó bạn cần phải kích hoạt các nhà vận chuyển này cho cửa hàng. Các bước thực hiện như sau:


Bước 1: Đăng nhập vào Kênh người bán Vận chuyển Cài Đặt Vận ChuyểnBước 2: Kích hoạt các nhà vận chuyển mà bạn muốn sử dụng cho cửa hàng của mình.

 

b. Tải bản mẫu từ Shopee


Bước 1: Đăng nhập vào Kênh người bán   Tất Cả Sản Phẩm


Bước 2: Đến Công cụ xử lý hàng loạt   Đăng hàng loạt

Bước 3: Chọn Tải về để tải bản mẫu (định dạng Excel) 

Lưu ý cả 2 bản mẫu có cách sử dụng như nhau, tuy nhiên:

+Bản mẫu cơ bản: Sử dụng khi các sản phẩm Shop muốn đăng thuộc nhiều ngành hàng khác nhau. 

+Bản mẫu nâng cao: Sử dụng khi tất cả sản phẩm Shop muốn đăng lên thuộc cùng một ngành hàng. 

Bước 4: Hệ thống sẽ tự động tải xuống một file bản mẫu trong đó có đầy đủ thông tin và hướng dẫn, bạn sử dụng các thông tin ở file đã tải xuống từ Haravan để điền vào file mẫu của Shopee. 


c. Chỉnh sửa nội dung theo đúng định dạng file mẫu của Shopee

Tiếp theo, bạn thực hiện sao chép và điều chỉnh nội dung theo đúng định dạng file mẫu của Shopee trước khi đăng tải.

Bước 1: Trong file excel được xuất ra từ Haravan, chọn ô đầu tiên ở cột A bấm Ctrl+A  Ctrl+C.


Bước 2: Mở file excel mẫu tải xuống từ Shopee, chọn sheet số 02 tên Bản đăng tải, chọn ô A6 ở cột A và bấm Ctrl+V

Bước 3: Sau khi dán thành công vào file mẫu đã tải về của Shopee, xóa toàn bộ nội dung hàng số 6 


Bước 4: Kiểm tra các nội dung ở các cột có ghi chú Bắt buộc và thêm vào nội dung theo yêu cầu nếu còn thiếu. 


Bước 5: Chọn Mở nhà vận chuyển mà bạn đang sử dụng, mỗi sản phẩm cần mở ít nhất 1 nhà vận chuyển và có thể chọn nhiều hơn 1


Như vậy là bạn đã hoàn thành việc sao chép nhanh dữ liệu vào file excel mẫu của Shopee, để thực hiện đăng tải file lên Shopee bạn tiếp tục theo dõi nội dung bên dưới.


3. Đăng tải file thông tin sản phẩm lên Shopee

Sau đó, để thực hiện đăng hàng loạt thông tin sản phẩm lên Shopee bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào Kênh người bán  Tất Cả Sản Phẩm

Bước 2: Đến Công cụ xử lý hàng loạt   Đăng hàng loạt

Bước 3: Chọn tập tin đã điền đầy đủ thông tin cần thiết theo mẫu ở mục Đăng lên

Bước 4: Sau khi đã đăng tải bản mẫu thành công, chọn Cập nhật thuộc tính hàng loạt để đi đến trang Công cụ xử lý hàng loạt

Bước 5: Ở trang Cập nhật thuộc tính, bạn:

5.1. Vào mục Sản phẩm Chưa được đăng 

5.2. Điền tất cả thuộc tính theo yêu cầu 

5.3. Chọn để chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm nếu cần 

5.4. Chọn để chỉnh sửa SKU sản phẩm nếu cần

5.5. Chọn danh sách sản phẩm đã cập nhật thông tin thuộc tính 

5.6. Hiển thị danh sách

Ngoài ra: 

 1. Bạn có thể tìm sản phẩm theo Ngành hàng 

 2. Bạn cũng có thể tìm sản phẩm dựa trên Trạng thái của chúng

 1. Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh cho tất cả sản phẩm cùng một lúc thông qua Thông tin hình ảnh 

 2. Thêm vào hoặc gỡ hình ảnh cho mỗi sản phẩm, bao gồm cả ảnh phân loại của sản phẩm nếu có

Lưu ý: Hãy nhớ chọn Lưu tất cả thường xuyên, bạn sẽ có thể thấy được thông tin sản phẩm cập nhật mới nhất và kết quả tìm kiếm.


Trên đây là hướng dẫn xuất danh sách sản phẩm từ Haravan theo định dạng của Shopee và hướng dẫn đăng tải hàng loạt danh sách sản phẩm lên Shopee. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình thao tác, khách hàng có thể gửi mail đến support@haravan.com để được hỗ trợ nhanh nhất. Quý khách hàng có thể theo dõi các email từ Haravan hoặc truy cập support.haravan.com để cập nhật các tính năng sản phẩm và thông tin mới nhất.