GHN (Giao Hàng Nhanh) là dịch vụ vận chuyển uy tín hàng đầu đã có mặt trên khắp 63 tỉnh thành của cả nước. GHN mang đến cho khách hàng:

  • Mức giá ưu đãi
  • Thời gian giao hàng nhanh chóng                                                                    
  • Tỷ lệ hoàn hàng thấp
  • Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình

Haravan và GHN đang có bảng giá ưu đãi đồng giá 16,5K nội thành, 26K toàn quốc dành cho khách hàng chưa từng sử dụng GHN. Tham khảo và đăng ký bảng giá tại đây


Nội dung


Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Giao hàng nhanh

Việc kết nối với nhà vận chuyển GHN trên Haravan vô cùng đơn giản, bạn hãy theo dõi các bước bên dưới hoặc Xem video hướng dẫn cách thức kết nối Nhà vận chuyển GHN và Haravan tại đây.

Để thực hiện kết nhà vận chuyển Giao hàng nhanh, nhà bán hàng thực hiện theo 3 bước:

Bước 1 Phân quyền cho phép Haravan truy cập vào cửa hàng đã tạo ở Giao hàng nhanh

Bước 2 Lấy mã Token API để kết nối Giao hàng nhanh với Haravan 

Bước 3 Kết nối nhà vận chuyển Giao hàng nhanh với Haravan 


Bước 1 Phân quyền cho phép Haravan truy cập vào cửa hàng đã tạo ở Giao hàng nhanh 

Để Haravan có thể kết nối và tạo đơn hàng trên Giao hàng nhanh, nhà bán hàng cần kích hoạt quyền cho Haravan truy cập vào cửa hàng trên tài khoản đơn vị vận chuyển. 

1. Bạn thực hiện đăng nhập vào trang khachhang.ghn.vn, chọn mục Quản lý cửa hàngChọn cửa hàng để thực hiện phân quyền cho Haravan (cửa hàng cho phép Haravan truy cập sẽ được dùng để ghi nhận đơn vận chuyển tạo từ Haravan)

2. Khách hàng nhập chính xác số điện thoại này 0855021286 vào ô Thêm nhân viên → bấm Thêm

Lưu ý: 
Số điện thoại 0855021286 này là số điện thoại mặc định được sử dụng để kích hoạt cho phép Haravan được tạo đơn trên GHN. Khách hàng vui lòng nhập đúng số điện thoại này trong phần phân quyền.

 

3. Tiếp theo, khách hàng tích chọn phân quyền Nhân viên và bấm Xác nhận, sau đó nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại chủ cửa hàng. 

Màn hình khi khách hàng đã phân quyền cho Haravan được tạo đơn trên GHN thành công.


Bước 02 Lấy mã Token API để kết nối Giao hàng nhanh với Haravan 

1. Tại trang quản lý của Giao hàng nhanh, bạn chọn Chủ tài khoản ở góc trái màn hình -> chọn Xem tại mục Token Api 

2. Thực hiện copy phần mã Token API.


Bước 03 Kết nối nhà vận chuyển Giao hàng nhanh với Haravan 

1. Tại Trang quản trị Haravan, bạn chọn Cấu hình --> Vận chuyển

2. Nhà vận chuyển Giao hàng nhanh đã được tích hợp sẵn vào Cấu hình Vận chuyển trên trang quản trị MyHaravan của bạn. Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Chỉnh sửa để thực hiện kết nối tài khoản nhà vận chuyển

3. Đặt tên gợi nhớ để dễ dàng phân biệt tài khoản và dán phần Token API vừa copy ở bước 2 vào trường thông tin Client Token ở Haravan -> chọn Kết nối để hoàn tất

4. Chọn Thao tác → Chọn kho GHN và chọn kho Haravan để kết nối -> chọn Lưu để hoàn tất


Lưu ý:
Haravan đã hỗ trợ liên kết nhiều kho hàng cùng lúc vào hệ thống Haravan. Nhà bán hàng nên thực hiện liên kết kho Haravan và kho GHN nhanh tương ứng để thao tác tạo vận đơn thành công


Như vậy, khách hàng đã kết nối thành công GHN trên Haravan. Khách hàng có thể truy cập trang quản trị Haravan và xử lý giao hàng sang nhà vận chuyển GHN. 


Kết nối thêm tài khoản Giao hàng nhanh vào trang quản trị MyHaravan

Nhà bán hàng có thể kết nối thêm tài khoản Giao hàng nhanh vào trang quản trị MyHaravan nếu có nhiều hơn một tài khoản. 

Để thực hiện kết nối thêm tài khoản, bạn thực hiện:

1. Tại mục Kết nối nhà vận chuyển Giao hàng nhanh, nhà bán hàng chọn Thêm tài khoản

2. Bạn thực hiện lại các thao tác  mục 1 để cấp quyền cho Haravan và lấy mã token

3. Nhập Client Token và thay đổi thông tin gợi nhớ để phân biệt tài khoản -> chọn Lưu để hoàn tất

4. Kết nối kho Haravan và kho GHN để thực hiện đẩy đơn -> chọn Lưu để hoàn tất

Vậy là bạn đã hoàn tất kết nối thêm tài khoản vào trang quản trị MyHaravan


Ngắt kết nối tài khoản nhà vận chuyển Giao hàng nhanh 

Sau khi đã thêm tài khoản hoặc kết nối nhà vận chuyển, bạn không thể xóa tài khoản nhà vận chuyển và kết nối nhà vận chuyển đã thêm. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện ngắt kết nối tài khoản nếu không có nhu cầu sử dụng tiếp

Để thực hiện ngắt kết nối, bạn thực hiện:

1. Tại trang quản trị, bạn chọn mục Cấu hình -> Nhà vận chuyển


2. Tại mục Kết nối nhà vận chuyển Giao hàng nhanh, bạn chọn nút Thao tác trên tài khoản muốn thực hiện ngắt kết nối -> Chọn Tạm ngưng và chọn Tiếp tục để xác nhận ngắt kết nối

Nhà bán hàng có thể thực hiện kích hoạt lại tài khoản bằng cách chọn Thao tác -> Kết nối lại

Xem thêm Vì sao đơn hàng báo lỗi "Không có quyền thực hiện thao tác" khi tạo vận đơn cho nhà vận chuyển Giao hàng nhanh?