Haravan hỗ trợ bạn trỏ nhiều tên miền về cùng một website trên Haravan. Bạn có thể trỏ về với số lượng không giới hạn, tùy thuộc vào ngân sách. Một điều bạn cần lưu ý là dù có bao nhiều tên miền thì vẫn chỉ có duy nhất một tên miền chính. Bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ trỏ tên miền: