Haravan CÓ hỗ trợ bạn trỏ nhiều tên miền về cùng một website trên Haravan. Bạn có thể trỏ về với số lượng không giới hạn, tùy thuộc vào ngân sách.Để làm điều này, bạn cần thực hiện hai thao tác:

  1. Cấu hình tên miền về Haravan
  2. Trỏ tên miền từ nhà cung cấp.

Một điều bạn cần lưu ý là dù có bao nhiều tên miền thì vẫn chỉ có duy nhất một tên miền chính.

Bạn có thể tùy chính các tên miền này hoạt động độc lập hoặc tự động điều hướng về tên miền chính.