Nếu không muốn hiển thị banner trên trang chủ, bạn có thể bật/tắt hiển thị cho banner. 


1. Bạn vào mục Website -> Giao diện -> Thiết lập theme

2. Phần hiển thị banner sẽ nằm trong mục Trang chủ, bạn tick chọn ô Hiển thị ẩn/hiện banner


Xem thêm hướng dẫn Thay đổi nội dung trang chủ tại đây


Trong trường hợp bạn muốn xóa/thêm banner, bạn phải hiệu chỉnh giao diện thông qua việc code.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được nhận sự hỗ trợ: