Không thể thêm thuộc tính khác. 


Hiện tại Haravan chỉ hỗ trợ đồng bộ giá và tồn kho của sản phẩm từ Haravan lên Lazada.

 

Bạn có thể tham khảo link hướng dẫn đồng bộ Lazada tại đây.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.