Để hiển thị popup cho giao diện, bạn nên cài đặt ứng dụng Pop-up Window tại đây. 

Xem thêm hướng dẫn cài đặt ứng dụng tại đây

Nếu ứng dụng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, bạn có thể cần phải code lại trong thiết lập giao diện. Khi đó, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: