Trường hợp 1Bạn có email đăng nhập và mật khẩu của chủ sỡ hữu.

  1. Bạn đăng nhập vào Trang quản trị với tư cách chủ sở hữu, vào Cấu hình ➨ Tài khoản.

  2. Bạn kéo xuống mục Thay đổi tài khoản chủ sở hữu, chọn Email của Quản trị viên thay thế, chọn nút Chọn làm chủ sở hữu.


  3. Nhập mật khẩu của Chủ tài khoản để xác nhận lại trong cửa sổ. Chọn Xác nhận.Trường hợp 2: Bạn không có email đăng nhập và mật khẩu của chủ sỡ hữu.

Lúc này, cần liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để yêu cầu hỗ trợ, thông qua các kênh:


Lưu ý: Haravan chỉ hỗ trợ thay đổi email chủ sở hữu một lần duy nhất.