Google Analytics (GA) là một dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Google nhằm đánh giá hiệu quả của các hoạt động Online Marketing (bao gồm SEO và các hoạt động marketing khác). 


Google Analytics cung cấp cho người sử dụng các dữ liệu về traffic (lưu lượng truy cập), nguồn traffic, các dữ liệu nhân khẩu học, hành vi của người tiêu dùng trên website.


Xem hướng dẫn gắn Google Analytics tại đây.