Để khách hàng có thể dễ dàng liên hệ, bạn cần nhập chính xác thông tin email tại menu của Trang Quản trị ➨ Cấu hình ➨ Cấu hình chung. Ngoài ra, bạn cũng nên công khai email này trên giao diện website của bạn.


Bên cạnh thông tin về email, bạn nên cung cấp số điện thoại nhằm giúp khách hàng dễ dàng liên lạc và đừng quên công khai thông tin này trên website. Hơn thế nữa, bạn cũng nên cài đặt chế độ gọi hotline trên trình duyệt, đặc biệt là trình duyệt điện thoại.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.