Khi đã có tài khoản Hararetail, Nhà bán hàng đăng nhập vào https://store.hararetail.com để bắt đầu cửa hàng của mình

Nội dung


Hướng dẫn đăng nhập vào Hararetail


Cách 1: Vào Hararetail và bấm nút chuyển đổi sang giao diện BETA 

1. Tại màn hình Hararetail, chọn Hararetail BETA

2. Chọn Trải nghiệm Hararetail BETA

3. Nhà bán hàng sẽ được điều hướng đến phiên bản BETA của Hararetail

 

Cách 2: Đăng nhập bằng link  https://beta-store.hararetail.com/

1. Nhà bán hàng nhấp vào đường link bên trên và thực hiện đăng nhập tài khoản Hararetail của mình 

2. Sau khi đăng nhập thành công, nhà bán hàng sẽ được tự động chuyển qua giao diện BETA của Hararetail


Câu hỏi thường gặp

Có thể chuyển đổi từ bản BETA Hararetail về Hararetail bản cũ được không?

Nhà bán hàng có thể tự do chuyển đổi giữa hai bản bằng cách chọn vào menu bên trái -> Nhấn giữ thanh lăn và kéo menu xuống -> Chọn Quay về giao diện cũ -> chọn Xác nhận