Thẻ Meta Robots (Meta robots tag) giúp hướng dẫn công cụ tìm kiếm cách thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung của một trang cụ thể (theo Duckwriter.com).

MỤC LỤC


Ảnh hưởng của thẻ Meta Robots trong SEO

Trên website của bạn sẽ có những trang bắt buộc phải có nhưng nội dung lại không quá hữu ích đối với người xem. Những trang đó có thể là trang quản trị, trang tài liệu nội bộ, các chương trình khuyến mãi,...

Thẻ Meta Robots sẽ được dùng để ngăn những trang mà bạn không muốn Google lập chỉ mục và đưa lên kết quả tìm kiếm.Cách thiết lập thẻ Meta Robots cho các bài blog

Bước 1: Bạn chọn vào mục website -> Blogs -> Chọn bài viết muốn thiết lập

Bước 2: Ở mục tối ưu SEO, bạn chọn Chỉnh sửa SEO -> thực hiện chọn giá trị Meta Robots Index và giá trị Meta Robots FollowMeta Robots Index

Index

Cho phép công cụ tìm kiếm lập chỉ mục

NoIndex

Không cho phép công cụ tìm kiếm lập chỉ mục

Meta Robots Follow

Follow

Cho phép công cụ tìm kiếm được theo dõi các liên kết(link) có trên trang

NoFollow

Không cho phép công cụ tìm kiếm được theo dõi các liên kết (link) có trên trang