• Bước 2: Click Go to Search Console
  • Bước 3: Nhập link Website cần Report (ví dụ: haravan.com)  Click Tìm Kiếm.


  • Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị pop up Verify Ownership. Nhà bán hàng kéo xuống dưới mục Other verification methods và chọn vào mục Domain name provider

  • Bước 5: Sau đó, bạn cần xác minh quyền sở hữu của tên miền này bằng cách copy đoạn mã sau vào cấu hình DNS cho tên miền của bạn. Chọn Done

  • Bước 6: Đăng nhập quản lý tên miền và Trỏ thêm Record TXT như hình → Lưu cấu hình

  • Bước 7: Tick chọn “I have fixed these issuses” và Chờ email phản hồi

Kết quả:  Email thông báo thành công

Lưu ý:

Nếu sau khi check lỗi trên Google Search Console mà không thấy lỗi gì, có thể trang web của bạn đang gặp vấn đề bảo mật mà Google Ads phát hiện được. Hãy liên hệ với Google Ads để được hỗ trợ kiểm tra thêm