Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Shopee nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hệ thống Haravan giúp bạn:

 • Chọn để quản lý kho hàng, dữ liệu tồn kho, giá bán sản phẩm trên Shopee từ Haravan.
 • Đồng bộ dữ liệu đơn hàng được tạo trên Shopee về Haravan.
 • Quản lý, theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng tự động từ Shopee về Haravan.


Bạn cần quan tâm:

1) Kết nối kênh bán hàng Shopee

 1. Truy cập vào admin Haravan, nhấn bên cạnh mục Kênh bán hàng.
 2. Ở menu kênh bán hàng, bấm jjj bên cạnh kênh bán hàng Shopee.
 3. Mục kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Shopee, chọn vào đó và bấm Kết nối kênh bán hàng. 
 4. Nhập các thông tin đăng nhập Shopee. Sau khi hoàn tất, hệ thống Haravan tự động kết nối với kênh bán hàng Shopee. Lúc này, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Shopee thông qua menu Shopee và hai menu con: Cấu hình và Sản phẩm.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


noteLưu ý |

Trong trường hợp khách hàng bị hết hạn quyền truy cập thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:

Bạn chỉ cần nhấp vào nút làm mới quyền truy cập và thực hiện kết nối lại trong thời gian sớm nhất để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ sản phẩm và đơn hàng giữa Haravan và Shopee, thời gian cần làm mới quyền truy cập là trong vòng 365 ngày.


2) Đồng bộ sản phẩm

Sau khi thực hiện kết nối Shopee, bạn cần thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Shopee. Việc đồng bộ này giúp các đơn hàng phát sinh tại Shopee đồng bộ tồn kho và đơn hàng, dữ liệu được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 


Điều kiện để đồng bộ:

 • Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Shopee. 
 • Sản phẩm phải có SKU Shopee khớp với Barcode Haravan.


Quản lý SKU trên Shopee: 

 • Trên Shopee có 2 loại SKU: SKU sản phẩm và SKU phân loại.
 • SKU sản phẩm hay SKU phân loại hàng có thể bỏ trống hoặc trùng nhau.
 • Mỗi sản phẩm có thể không có, có 1 hoặc nhiều SKU phân loại.


Khi đồng bộ sản phẩm:

 • Nếu sản phẩm Shopee không có SKU phân loại thì hệ thống dùng mã SKU sản phẩm để đồng bộ với sản phẩm trên Haravan.
 • Nếu sản phẩm Shopee có Phân loại thì sẽ sử dụng SKU phân loại để đồng bộ với sản phẩm trên Haravan.
 • Nếu sản phẩm Shopee tồn tại phân loại mà không có SKU phân loại thì sẽ không thể đồng bộ với sản phẩm trên Haravan.
 • Nếu sản phẩm Shopee có nhiều SKU sản phẩm hoặc SKU phân loại trùng nhau thì khi Haravan đồng bộ dữ liệu lên sẽ lấy hàng hóa đầu tiên tìm trong danh sách.


noteLưu ý |
 1. Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau thì barcode của các phiên bản không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.
 2. Hệ thống sẽ lấy giá sản phẩm từ Haravan để đồng bộ sang Shopee.
 3. Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ đẩy trực tiếp sản phẩm từ Haravan lên Shopee. 


Các bước thực hiện đồng bộ:

Đầu tiên, kiểm tra tất cả sản phẩm trên Shopee đã được đồng bộ về Haravan hay chưa. 

 1. Vào trang admin Haravan, ở mục Kênh bán hàng > chọn Shopee > Chọn Sản phẩm Shopee. Đây là nơi thể hiện tất cả các sản phẩm hiện có trên Shopee của bạn.
 2. Ở thanh Menu, chọn Sản phẩm. Bạn chọn các sản phẩm cần đồng bộ.
  Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. Xem chi tiết hơn tại đây
 3. Ở phần kênh bán hàng, Nhà bán hàng chọn Kênh bán hàng > Shopee.vn chọn Cập nhật.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


Kiểm tra đồng bộ 

Do Haravan kết nối với Shopee thông qua API, việc thực hiện đồng bộ sản phẩm có thể phát sinh lỗi đồng bộ. 

 

Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm có thành công hay phát sinh lỗi gì, nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

 1. Từ Trang admin Haravan, ở phần Kênh bán hàng > chọn Shopee.
 2. Tại đây, bạn có thể kiểm tra được số lượng sản phẩm đồng bộ và số sản phẩm bị lỗi đồng bộ trong phần Sản phẩm.


Các lỗi thường gặp khi đồng bộ và cách sửa: 

 

LỖI HAY GẶP


CÁCH GIẢI QUYẾT

Lỗi hệ thống

 1. Barcode của Haravan không trùng với SKU của Shopee.
 2. Do sản phẩm chưa đồng bộ từ Shopee về Haravan.
 3. Bấm vào sản phẩm bị lỗi trong mục Sản phẩm trong kênh bán hàng shopee > Chọn kênh hiển thị là Shopee.
 4. Nếu sản phẩm đã đồng bộ về Haravan mà vẫn bị báo lỗi hệ thống > Liên hệ: support@haravan.com để được hỗ trợ.

Item in promotion cannot change stock

Các sản phẩm đang thực hiện chương trình khuyến mãi không thể đồng bộ. Khi chương trình khuyến mãi kết thúc sản phẩm sẽ tự động đồng bộ. 


Phân biệt các loại sản phẩm và cách xem:

 


LOẠI SẢN PHẨM


CÁCH XEM

Sản phẩm hiện có trên Shopee của bạn

Kênh bán hàng > Shopee > Sản phẩm Shopee.

Sản phẩm bị lỗi đồng bộ

Kênh bán hàng > Shopee >  Sản phẩm.

Sản phẩm của bạn ở Haravan

Mục sản phẩm > Tất cả sản phẩm.


3) Đồng bộ đơn hàng

Sau khi kết nối Shopee thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Shopee sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Shopee". 

Hệ thống đồng bộ các thông tin đơn hàng theo cơ chế sau:

 • Thông tin khách hàng: Được đồng bộ dựa vào Số điện thoại của khách hàng.
  • Nếu số điện thoại của khách hàng chưa có trên hệ thống của Haravan: Hệ thống tự động tạo mới khách hàng trên Haravan theo thông tin khách hàng được đồng bộ về từ Shopee.
 • Thông tin sản phẩm: Được đồng bộ dựa vào Mã sản phẩm (SKU).
 • Chi nhánh: Chi nhánh đang được chọn tích hợp kết nối.


Đồng bộ thông tin khách hàng: 

Hiện tại Haravan đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên Shopee với các thông tin như sau:

 • Họ tên khách hàng
 • Số điện thoại liên hệ
 • Email, theo cú pháp <Số điện thoại>@<mã quốc gia>.phone
 • Địa chỉ giao hàng

4) Thiết lập cấu hình đồng bộ

Khi kết nối bán hàng với Shopee, hệ thống giữa Haravan và Shopee sẽ có sự luân chuyển về sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo các quy tắc đồng bộ của hai hệ thống. Tùy vào nhu cầu thực tế mà bạn có thể thực hiện thiết lập cấu hình theo các tùy chỉnh được hỗ trợ.

Công cụ tạo mới sản phẩm


Cấu hình giá, số lượng:

Đây là thông tin được hệ thống sử dụng để đồng bộ từ Haravan sang Shopee. Nếu bỏ chọn thì thông số không được đồng bộ sang.

 • Giá
 • Số lượng

 

Xử lý đơn hàng:

Nhà bán hàng có thể chọn hoặc không chọn Xử lý đơn hàng tại Haravan:

 • Nếu chọn, bạn sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Shopee) tại Haravan, và trạng thái đơn hàng (bao gồm cả trạng thái vận chuyển) không được đồng bộ sang Shopee.
 • Nếu không chọn, bạn sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Shopee chỉ tại Shopee, không thể xử lý tại Haravan. Lúc này, trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Shopee về Haravan.


noteLưu ý |

Haravan khuyến khích chủ cửa hàng không chọn xử lý đơn hàng ở Haravan, vì hệ thống Haravan chỉ có thể đồng bộ một chiều từ Shopee về Haravan.


Kho đồng bộ

Kho đồng bộ bao gồm hai loại: 

 • Kho đồng bộ tồn kho 
 • Kho đồng bộ đơn hàng

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng" - tổng tất cả các kho . Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

 •  Về đồng bộ đơn hàng: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ đơn hàng. Khi một đơn hàng được đồng bộ từ Shopee về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo kho được cấu hình.
 •  Về đồng bộ sản phẩm: căn cứ theo kho chọn trong kho đồng bộ tồn kho và các sản phẩm phải có quản lý tồn kho.
 • Lưu ý: Chế độ tồn kho sẽ không ảnh hưởng tới cấu hình Kho đồng bộ bạn đã thiết lập. Do đó, bạn không nhất thiết phải bật chế độ tồn kho nâng cao, hệ thống sẽ tự động đồng bộ tồn kho và đơn hàng theo như kho hàng bạn đã thiết lập. 
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 100 000.
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0

5) Ngắt kết nối với Shopee

Để thực hiện ngắt kết nối với Shopee, Nhà bán hàng:

 1. Từ Trang quản trị Haravan, ở phần Kênh bán hàng > chọn Shopee.
 2. Nhấn chọn Xoá.
 3. Trong cửa sổ cảnh báo, bạn xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Xóa kênh.

 

 

Slider
Slider
Slider
Slider