Bạn có thể sử dụng tính năng quét mã vạch barcode/SKU để thêm sản phẩm khi tạo phiếu Đặt hàng, Nhập hàng, Trả hàng, Điều chuyển, Kiểm kho, Điều chỉnh nhanh. 

Hiện đã hỗ trợ quét barcode, SKU cho sản phẩm có đơn vị tính, sản phẩm quản lý lô hạn sử dụng

Hướng dẫn quét barcode

1. Tại giao diện tạo phiếu mới, bạn chọn Kho nhập (không chọn thì khi quét barcode/SKU sẽ không hoạt động)

2. chọn Quét barcode hoặc Quét SKU

3. Nếu bật chế độ Nhập số lượng sau khi quét, thì sau khi quét mã sản phẩm, bạn nhập số lượng và chọn Enter để thêm sản phẩm vào phiếu

4. Nếu tắt chế độ Nhập số lượng sau khi quét, thì bạn sẽ quét sản phẩm để thêm số lượng. Mỗi một lần quét sẽ +1 vào ô số lượng

 


Lưu ý:
  • Để sử dụng tính năng này, bạn cần nhập thông tin barcode hoặc SKU vào thông tin sản phẩm và tạo mã vạch cho các mã số này. Bạn có thể tham khảo ứng dụng Barcode Generator để tạo barcode trên Haravan 
  • Bạn không thể quét để thêm lô hạn sử dụng và số lượng trong lô của sản phẩm khi tạo phiếu nhập hàng, trả hàng nhập, kiểm kho, điều chỉnh và điều chuyển. Bạn có thể thực hiện thao tác này khi tạo phiếu đặt hàng