Tính năng gộp đơn là một công cụ quan trọng trong quản lý đơn hàng và vận chuyển, đặc biệt hữu ích khi bạn cần tối ưu hóa quá trình giao hàng bằng cách gộp nhiều đơn hàng được đặt từ cùng một khách thành một đơn hàng duy nhất. Điều này giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và gia tăng trải nghiệm của khách hàng.

Tính năng chỉ hỗ trợ cho các gói: Grow, Scale

Lưu ý:
 • Tính năng này hỗ trợ gộp đơn phát sinh từ các kênh Website, HaraSocial, HaraRetail, tạo đơn trên trang quản trị MyHaravan, trừ đơn từ các sàn thương mại điện tử
 • Không hỗ trợ gộp đơn hàng có chứa sản phẩm có đơn vị tính và sản phẩm combo

Nội dung


Quy trình hoạt động của tính năng 

1. Trong mục Gộp đơn, hệ thống sẽ nhóm các đơn hàng đáp ứng những điều kiện sau:

 • Cùng tên khách hàng đặt đơn, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng 

 • Đơn hàng không có mã khuyến mãi, đổi điểm Loyalty

 • Đơn không hủy, không hoàn trả  

 • Đơn chưa tạo vận đơn

 • Đơn hàng của Khách vãng lai

2. Sau đó nhà bán hàng sẽ thực hiện gộp các đơn hàng vào thành một đơn. Có thể thực hiện bằng 2 cách:

 • Gộp tất cả: Hệ thống sẽ tự động gộp các nhóm trong danh sách Gộp đơn

 • Chọn các nhóm để gộp: Chọn và gộp một vài nhóm trong danh sách để tránh xảy ra sai sót 

3. Sau khi gộp đơn hàng, đơn hàng mới sẽ bao gồm thông tin sau:

 • Tổng hợp các sản phẩm từ các đơn lẻ
 • Tổng hợp chương trình khuyến mãi áp dụng trên các đơn lẻ
 • Phí vận chuyển: Có 2 trường hợp 
  • Đơn đã thanh toán: Phí vận chuyển mới = Tổng phí vận chuyển của các đơn được gộp
  • Đơn chưa thanh toán: Lấy theo đơn hàng có phí vận chuyển cao nhất
 • Tổng giá trị VAT trên các đơn lẻ
 • Người tạo đơn là tài khoản nhân viên đã thực hiện gộp đơn

Hướng dẫn gộp đơn 

Trường hợp 1: Gộp các đơn hàng có chung thông tin giao hàng

1. Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn Đơn hàng -> chọn Gộp đơn 

2. Chọn tab Tất cả đơn trùng -> bạn có thể chọn Gộp tất cả hoặc chọn các nhóm đơn trùng và chọn Gộp đơn theo từng khách


Gợi ý:Bạn có thể sử dụng bộ lọc ngày tạo đơn và chi nhánh kho bán để lọc các nhóm đơn trùng


3. Chọn Xác nhận để gộp đơn

4. Nhà bán hàng có thể chọn vào Lịch sử gộp đơn để xem các đơn

Trường hợp 2: Gộp nhóm có đơn hàng không cùng địa chỉ 

 • Nếu đã xác nhận khách hàng đặt đơn giao tại 2 địa chỉ khác nhau, nhà bán hàng thực hiện:

1. Tại mục Gộp đơn, các nhóm có đơn hàng không cùng địa chỉ với đơn hàng mới nhất trong nhóm và nhà bán hàng chưa chọn đơn hàng gốc trong nhóm đó, sẽ hiển thị trong tab Cần chú ý

2. Sau khi đã xác nhận khách hàng có đơn giao tại 2 địa chỉ khác nhau, bạn thực hiện xóa đơn hàng không cùng địa chỉ khỏi nhóm đơn trùng

3. Bạn thực hiện gộp đơn cho các đơn còn lại trong nhóm


4. Sau khi đã gộp đơn thành công, nhà bán hàng thực hiện tạo vận đơn cho 2 đơn hàng như bình thường

 • Nếu khách hàng xác nhận chỉ có 1 địa chỉ giao hàng (đơn hàng nhập nhầm địa chỉ), nhà bán thực hiện:

1.  Tại mục Gộp đơn, nhà bán chọn Tab Cần chú ý và chọn biểu tượng ⏷ để xem danh sách các đơn hàng trong nhóm

2. Nhà bán chọn vào biểu tượng ⛤ cạnh đơn hàng muốn chọn làm đơn hàng gốc. Hệ thống sẽ lấy địa chỉ của đơn hàng gốc làm địa chỉ nhận hàng trên đơn hàng mới sau khi gộp đơn

3. Sau khi chọn đơn hàng gốc, nhóm đơn trùng sẽ được chuyển sang tab Có thể gộp ngay. Tại đây, nhà bán chọn nhóm đơn trùng và chọn Gộp đơn theo từng khách -> chọn Xác nhận để hoàn tất