Display Promotion là ứng dụng giúp nhà bán hàng Tăng tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng trong các chiến dịch bán hàng bằng cách Hiển thị Khuyến mãi lên Website.

Tính năng nổi bật của ứng dụng:

 • Tự động hiển thị tối đa 5 mã khuyến mãi/chương trình khuyến mãi ở mỗi trang

 • Hiển thị khuyến mãi còn hiệu lực và được tạo gần nhất

 • Hiển thị khuyến mãi tại 4 vị trí: Trang chủ, Trang nhóm sản phẩm, Trang chi tiết sản phẩm, Trang giỏ hàng

 • Tối ưu nội dung hiển thị tại Chi tiết thông tin khuyến mãi

 • Tối ưu hiển thị khuyến mãi cho cả điện thoại và máy tính


Nội dung


Hướng dẫn thiết lập ứng dụng cho nhà bán hàng đang sử dụng giao diện được hỗ trợ

Hiện ứng dụng đã hỗ trợ tối ưu cho một số giao diện. Nếu nhà bán hàng đang sử dụng giao diện này (giao diện chưa qua chỉnh sửa code) sẽ cần nâng cấp giao diện để có thể thiết lập được ứng dụng.

Lưu ý:
Nếu nhà bán hàng thực hiện nâng cấp giao diện đã chỉnh sửa code, hệ thống sẽ tạo bản sao giao diện mới. Tuy nhiên, những nội dung chỉnh sửa cũ sẽ không được cập nhật trên bản giao diện mới này. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn thiết lập ứng dụng trên giao diện chưa hỗ trợ ở mục sau

Các bước thiết lập như sau:

Bước 1: Nâng cấp giao diện đang sử dụng 

Bước 2: Cài đặt ứng dụng Display Promotion

Bước 3: Thiết lập ứng dụng Display Promotion

Bước 4: Tạo mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi và bật cài đặt hiển thị trên website

Lưu ý: Chỉ có tài khoản Chủ cửa hàng, tài khoản có vai trò Quản trị viên và tài khoản toàn quyền quản trị OmniPower và quyền cài đặt app mới truy cập vào app để thiết lập, chỉnh sửaBước 1 Nâng cấp giao diện

Để thực hiện nâng  cấp giao diện, nhà bán hàng thực hiện: Tại menu Website, chọn Giao diện -> chọn Thao tác -> chọn Nâng cấp phiên bản Lưu ý:
Nếu nhà bán hàng cài đặt một trong số những giao diện được hỗ trợ sau thời điểm ra ra mắt sản phẩm, nhà bán hàng sẽ không cần thực hiện nâng cấp giao diệnBước 2 Thực hiện cài đặt ứng dụng Display Promotion

1. Nhà bán hàng truy cập vào link https://displaypromotion.haravan.app 

2. Hệ thống hiển thị thông tin admin shop cần kết nối với ứng dụng và Nhà bán hàng chọn vào Admin cần cài đặt app.

3. Hệ thống hiển thị popup kết nối ứng dụng Display Promotion, Nhà bán hàng chọn Đồng ý


4. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Display Promotion.

5. Sau khi cài đặt, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị -> Ứng dụng -> Display Promotion để thao tác với ứng dụng.


Bước 3 Thiết lập  hiển thị mã khuyến mãi  và chương  trình khuyến mãi trên ứng dụng

1. Tại menu Cấu hình hiển thị, nhà bán hàng chuyển đổi trạng thái bật cho mã khuyến mãi, chương trình khuyến mãi


2. Chọn Thiết lập để chọn trang hiển thị mã khuyến mãi/ chương trình khuyến mãi (trang chủ, trang nhóm sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, trang giỏ hàng) -> chọn Lưu để lưu thay đổiBước 4: Tạo mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi và bật chế độ hiển thị trên website

Nhà bán hàng thực hiện tạo mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi và bật chế độ hiển thị trên website các mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi

  Kết quả hiển thị


Hướng dẫn thiết lập ứng dụng cho nhà bán hàng đang sử dụng giao diện chưa được hỗ trợ

Với những giao diện chưa được hỗ trợ hoặc giao diện được hỗ trợ nhưng đã qua chỉnh sửa, nhà bán hàng cần gắn đoạn widget hiển thị mã khuyến mãi/chương trình khuyến mãi vào vị trí muốn hiển thị sau khi đã thiết lập trên ứng dụng

Các bước thiết lập như sau:

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Display Promotion

Bước 2: Thiết lập hiển thị mã khuyến mãi/chương trình khuyến mãi trên ứng dụng Display Promotion

Bước 3: Copy và gắn Widget vào các vị trí muốn hiển thị mã khuyến mãi/chương trình khuyến mãi

Bước 4: Tạo mã khuyến mãi/chương trình khuyến mãi và bật chế độ hiển thị trên websiteBước 1 Thực hiện cài đặt ứng dụng Display Promotion

1. Nhà bán hàng truy cập vào link https://displaypromotion.haravan.app

2. Hệ thống hiển thị thông tin admin shop cần kết nối với ứng dụng và Nhà bán hàng chọn vào Admin cần cài đặt app.

3. Hệ thống hiển thị popup kết nối ứng dụng Display Promotion, Nhà bán hàng chọn Đồng ý

4. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Display Promotion.

5. Sau khi cài đặt, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị -> Ứng dụng -> Display Promotion để thao tác với ứng dụng.

Bước 2 Thiết lập  hiển thị mã khuyến mãi  và chương  trình khuyến mãi trên ứng dụng

1. Tại menu Cấu hình hiển thị, nhà bán hàng chuyển đổi trạng thái bật cho mã khuyến mãi, chương trình khuyến mãi


2. Chọn Thiết lập để chọn trang hiển thị khuyến mãi (Trang chủ, Trang nhóm sản phẩm, Trang chi tiết sản phẩm, Trang giỏ hàng) -> chọn Lưu để lưu thay đổi


Bước 3 Gắn Widget vào các vị trí muốn hiển thị mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi


Lưu ý:
Thiết lập này cần can thiệp vào code của giao diện nên nhà bán hàng có thể tự thực hiện nếu có đội ngũ kỹ thuật thực hiện hoặc có thể liên hệ với Haravan để được hỗ trợ


1. Tại menu Mã nhúng Widget, nhà bán hàng chọn layout mã khuyến mãi hoặc chương trình khuyến mãi, mỗi layout sẽ có đoạn mã widget riêng

Quy định cấu trúc hiển thị của mã nhúng:


2. Chọn sao chép để sao chép đoạn mã 


3. Nhà bán hàng xem hướng dẫn vị trí gắn mã tại mục Vị trí hiển thị tham khảo


4. Thực hiện gắn code bằng cách vào Giao diện trong menu Website -> chọn Thao tác tại giao diện chính -> chọn Chỉnh sửa code

5. Tìm thẻ HTML tương ứng và gắn đoạn Widget vừa copy vào thẻ  -> chọn Lưu để hoàn tất


Ví dụ các vị trí gắn widget trên theme Lama Fashion
 • Trang chủ: gắn vào thẻ index.liquid
 • Trang nhóm sản phẩm: gắn vào thẻ collection.liquid

 • Trang chi tiết sản phẩm: gắn vào thẻ product.liquid
 • Trang giỏ hàng: gắn vào thẻ cart.liquid

Mã khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi

Bước 4 Tạo mã khuyến mãi/chương trình khuyến mãi và bật chế độ hiển thị trên website

Nhà bán hàng thực hiện tạo mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi và bật chế độ hiển thị trên website các mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi

Kết quả hiển thịĐiều kiện hiển thị khuyến mãi

-  Ứng dụng sẽ tự động hiển thị 5 chương trình khuyến mãi và 5 mã khuyến mãi được tạo gần nhất trên mỗi trang

- Chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi được hiển thị trên website cần thỏa các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Bật cấu hình hiển thị mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi trên ứng dụng Display Promotion 


Điều kiện 2: Mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi được bật chế độ Hiển thị trên website

Điều kiện 3: Mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi còn hiệu lực sử dụng

Điều kiện 4: Mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi áp dụng cho Tất cả các kênh hoặc áp dụng cho kênh Website

Điều kiện 5: Mã khuyến mãi / chương trình khuyến mãi không giới hạn đối tượng khách hàng được sử dụng khuyến mãi


Hiển thị theo vị trí trang

Ứng dụng hiển thị đang hỗ trợ hiển thị mỗi trang tối đa 5 khuyến mãi, tuy nhiên đối với 2 gói Free và Premium và sẽ có một vài điểm khác biệt liên quan đến điều kiện hiển thị

 • Free: Hiển thị tối đa 5 khuyến mãi cố định được tạo gần nhất cho cả 4 vị trí (Trang chủ, Trang nhóm sản phẩm, Chi tiết sản phẩm và Giỏ hàng)

 • Premium: Tùy theo vị trí trang mà khuyến mãi được đặt sẽ có từng rule hiển thị khác nhau.

 

Vị trí trang

Quy định hiển thị

Trang chủ

 • Hiển thị tối đa 5 mã khuyến mãi và 5 chương trình khuyến mãi thỏa điều kiện 

  • Có trạng thái Đang khuyến mãi

  • Được tạo gần nhất

  • Mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có bật Hiển thị trên website

Nhóm sản phẩm

 • Hiển thị tối đa 5 mã khuyến mãi và 5 chương trình khuyến mãi thỏa điều kiện:

  • Có trạng thái Đang khuyến mãi

  • Được tạo gần nhất

  • Các khuyến mãi áp dụng cho Nhóm sản phẩm đang xem

  • Mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có bật Hiển thị trên website

Lưu ý:

Nếu khuyến mãi chỉ áp dụng cho một vài sản phẩm trong nhóm sản phẩm (không phải áp dụng cho toàn bộ nhóm sản phẩm) thì khuyến mãi cũng sẽ không hiển thị trên trang nhóm sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

 • Hiển thị tối đa 5 mã khuyến mãi và 5 chương trình khuyến mãi thỏa điều kiện

  • Có trạng thái Đang khuyến mãi

  • Được tạo gần nhất

  • Các khuyến mãi áp dụng cho: Sản phẩm, Biến thể, Nhóm sản phẩm chứa sản phẩm

  • Mã khuyến mãi hoặc chương trình khuyến mãi có bật Hiển thị trên website

Giỏ hàng

 • Hiển thị tối đa 5 mã khuyến mãi và 5 chương trình khuyến mãi thỏa điều kiện

  • Mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm hiện có trong đơn hàng

  • Có trạng thái Đang khuyến mãi

  • Được tạo gần nhất

  • Mã khuyến mãi hoặc chương trình khuyến mãi có bật Hiển thị trên website


Thiết lập giao diện hiển thị khuyến mãi (chỉ hỗ trợ gói Premium)

Nhà bán hàng có thể tự điều chỉnh thiết lập icon, màu nền và màu chữ tiêu đề cho các CTKM hoặc mã khuyến mãi 

Để điều chỉnh giao diện, bạn thực hiện: 

1. Tại tab Cấu hình hiển thị, bạn chọn vào Tùy chỉnh -> bạn chọn Chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi để thiết lập cấu hình hiển thị

2. Bạn có thể thực hiện điều chỉnh kiểu hiển thị khung chương trình khuyến mãi/mã khuyến mãi, màu nền, màu chữ tiêu đề 


Hiển thị theo ngày bắt đầu khuyến mãi

Mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi sẽ tự động hiển thị lên website theo ngày bắt đầu của khuyến mãi. Tuy nhiên, nếu chưa đến thời gian được áp dụng thì khuyến mãi cũng sẽ chưa hoạt động.