Tính năng Bảng giá sẽ hỗ trợ nhà bán hàng tạo ra những bảng giá khác nhau áp dụng cho các kênh bán hàng hoặc cho từng đối tượng khách hàng khác nhau (sỉ, lẻ, khách hàng thân thiết), bên cạnh giá bán hiện tại của sản phẩm. 

Nội dung


Hướng dẫn tạo bảng giá 

Tài khoản chủ sở hữu hoặc tài khoản có toàn quyền quản trị mới có khả năng chỉnh sửa bảng giá

1. Từ trang quản trị, nhà bán chọn Sản phẩm -> Bảng giá -> Tạo bảng giá

2. Tại đây, nhà bán hàng thực hiện điền các thông tin của bảng giá

 • Tên bảng giá

 • Thời gian bắt đầu 

 • Thời gian kết thúc (Nếu không muốn áp dụng thời gian kết thúc, bạn chọn Không kết thúc)

 • Mô tả thông tin bảng giá

 • Chi nhánh áp dụng

 • Đối tượng áp dụng được áp dụng bảng giá

 • Nhân viên được sử dụng bảng giá

 • Kênh áp dụng: Có 2 kênh

  • Tất cả các kênh: Áp dụng khi tạo đơn trên Admin và POS (sẽ hỗ trợ thêm các kênh khác sau)

  • POS: áp dụng khi bán hàng trên HaraRetail3. Chọn Lưu để tạo bảng giá.

4. Bạn chọn tab Sản phẩm áp dụng để thêm sản phẩm sẽ được áp dụng bảng giá đó

5. Có 2 cách thêm sản phẩm và thiết lập giá bán mới :

Cách 1: Thêm thủ công từng sản phẩm trên hệ thống

Bước 1: Chọn Thêm sản phẩm và thực hiện chọn các sản phẩm muốn áp dụng bảng giá

Bước 2: Nhập Giá bán mới và chọn Lưu, hệ thống sẽ tự động lưu lại bảng giá mới này

Bạn có thể thực hiện sửa giá bán mới cho nhiều sản phẩm bằng cách Chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa giá -> Chọn Thao tác và chọn Sửa giá bán. Hệ thống hỗ trợ 2 cách chỉnh sửa giá bán: Đặt giá mớiTăng giảm dựa trên giá bán đang được ghi nhận trên hệ thống.

 • Đặt giá mới: Giá vừa nhập sẽ áp dụng làm giá bán mới cho các sản phẩm hiện có trong Bảng giá

 • Tăng giảm: Số tiền vừa nhập sẽ được cộng (nếu nhập số dương) hoặc trừ (nếu nhập số âm) vào giá bán hiện tại của các sản phẩm hiện có trong Bảng giá

Cách 2: Thêm hàng loạt sản phẩm vào các bảng giá đã tạo bằng cách nhập file dữ liệu

Bước 1: Chọn Nhập dữ liệu trong trang quản lý bảng giá


Bước 2: Thực hiện nhập file mẫu

Hướng dẫn điền các cột thông tin trên file mẫu


Cột

Cách nhập

URL(bắt buộc nhập)

Đường dẫn hoặc đường link sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống. 

Tên

Tên sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống và muốn áp dụng bảng giá 

Thuộc tính 1 (bắt buộc nhập)

Thuộc tính 1 của sản phẩm. Ví dụ kích thước, màu sắc, chất liệu,...

Lưu ý: Trường hợp là sản phẩm combo thì vui lòng nhập như sau:

 • Thuộc tính 1: Title/ Tên
 • Giá trị thuộc tính: Default Title 


Giá trị thuộc tính 1 (bắt buộc nhập)

Giá trị cho thuộc tính 1 (không vượt quá 255 kí tự)
Ví dụ: Màu đỏ  

Thuộc tính 2

Thuộc tính thứ 2 của sản phẩm (Khác với tên thuộc tính 1)
Ví dụ: Loại vải 

Giá trị thuộc tính 2

Giá trị cho thuộc tính 2 (không vượt quá 255 kí tự)

Ví dụ thuộc tính màu sắc sẽ có các giá trị như màu xanh, đỏ, tím,....

Thuộc tính 3

Thuộc tính thứ 3 của sản phẩm (Khác với tên thuộc tính 1 và 2) 

Giá trị thuộc tính 3

Giá trị cho thuộc tính 3 (không vượt quá 255 kí tự) 

Ví dụ thuộc tính chất liệu sẽ có các giá trị như thun, nỉ,...

Đơn vị tính 

Đơn vị tính của sản phẩm ứng với giá trị của các thuộc tính (biến thể)
Bắt buộc nhập nếu sản phẩm có sử dụng đơn vị tính

Để trống nếu sản phẩm không có đơn vị tính 

Bảng giá 1 (bắt buộc nhập)

Tên bảng giá thứ nhất muốn thêm sản phẩm vào và đã tồn tại trong hệ thống (Ở trang danh sách bảng giá) 

Nhập tên bảng giá thứ nhất ô “Bảng giá sỉ đại lý cấp 1”

Tiếp tục thực hiện nhập giá bán mới của biến thể/sản phẩm vào cột


Bảng giá 2 

Tên bảng giá thứ hai muốn thêm sản phẩm vào và đã tồn tại trong hệ thống (Ở trang danh sách bảng giá) 

Nhập tên bảng giá thứ hai vào ô "Bảng giá sỉ đại lý cấp 2"

Tiếp tục thực hiện nhập giá bán mới của biến thể/sản phẩm vào cột

Lưu ý: Nếu có nhiều bảng giá, bạn có thể điền ở các ô tiếp theo của dòng 1

Bước 3 Tại mục Bảng giá, chọn Nhập dữ liệu -> Chọn File để nhập file mẫu vừa nhập lên hệ thống -> chọn Nhập sản phẩm để hoàn tất

Lưu ý:
 • Không thể thêm sản phẩm chưa có trên hệ thống Haravan vào bảng giá. 

 • Nếu lựa chọn ghi đè lên sản phẩm đã có trùng URL, hệ thống sẽ cập nhật giá mới của sản phẩm đó trong bảng giá.

 • Nếu sản phẩm trong file không trùng với URL sản phẩm đang có trong bảng giá, hệ thống sẽ thêm sản phẩm đó và giá bán mới vào bảng giá.


Kích hoạt, Ngưng áp dụng và Xóa bảng giá

Ngưng áp dụng bảng giá

Có 2 cách tạm ngưng bảng giá: Ngưng áp dụng từng bảng giá và Ngưng áp dụng hàng loạt bảng giá

 • Ngưng từng bảng giá: Để tạm ngưng bảng giá, bạn chọn Bảng giá muốn tạm ngưng -> chọn Tạm ngưng trong trang chi tiết bảng giá


 • Ngưng áp dụng hàng loạt bảng giá: Thực hiện chọn các bảng giá bạn muốn tạm ngưng -> chọn Thao tác -> chọn Tạm ngưng.

Kích hoạt bảng giá

Có 2 cách kích hoạt bảng giá: Kích hoạt từng bảng giá và Kích hoạt hàng loạt bảng giá

 • Kích hoạt từng bảng giá: Bạn chọn Bảng giá đang Tạm ngưng -> chọn Kích hoạt


 • Kích hoạt hàng loạt bảng giá: Thực hiện chọn các bảng giá bạn muốn kích hoạt -> chọn Thao tác -> chọn Kích hoạt


Xóa bảng giá

Có 2 cách xóa bảng giá: Xóa từng bảng giá và Xóa hàng loạt bảng giá

 • Xóa từng bảng giá: Chọn bảng giá bạn muốn xóa -> Chọn Xóa bảng giá

 • Xóa hàng loạt bảng giá: Chọn các bảng giá bạn muốn xóa -> chọn Thao tác -> chọn Xóa bảng giá


Áp dụng bảng giá khi tạo đơn trên trang quản trị MyHaravan

Trong mục tạo đơn hàng trên trang quản trị MyHaravan, mục Bảng giá sẽ hiển thị bên dưới mục Kênh bán hàng. Tại đây bạn chọn Bảng giá muốn áp dụng cho sản phẩm.

Lưu ý:

 • Bảng giá mặc định là giá bán hiện tại của sản phẩm.
 • Những sản phẩm không thuộc bảng giá đã chọn sẽ được ghi nhận “Không áp dụng bảng giá”

 • Khi đơn hàng được đặt lại, hệ thống vẫn sẽ giữ lại bảng giá đã áp dụng trước đó. Nếu nhà bán hàng muốn áp dụng bảng giá mới, nhà bán hàng có thể chọn lại bảng giá mới và lựa chọn áp dụng cho các sản phẩm mới thêm vào hoặc áp dụng cho toàn đơn hàng.