Sau khi tạo vận đơn, nhà bán hàng sẽ tạo Biên bản bàn giao khi shipper đến lấy đơn để ghi nhận lại các đơn vận chuyển đã bàn giao cho vận chuyển. Biên bản bàn giao sẽ được in và ký xác nhận bởi nhà bán và đơn vị vận chuyển. Mỗi bên sẽ giữ một bản và đây sẽ là cơ sở để đối chiếu nếu có sự sai sót về đơn hàng và cần đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm. 

(*)Biên bản bàn giao hiện đang trong giai đoạn beta và có thể được cập nhật, điều chỉnh trong tương lai.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, tài khoản của bạn phải là tài khoản chủ sở hữu hoặc tài khoản được phân toàn quyền quản trị


Nội dung


Hướng dẫn tạo biên bản bàn giao

 1. Tại mục Vận chuyển, chọn Biên bản bàn giao -> chọn Tạo Biên bản2. Chọn Kho bàn giao, kho bàn giao chính là kho xuất hàng bạn đã chọn khi thực hiện tạo vận đơnTips:

Bạn có thể sửa lại kho bàn giao đã chọn trước đó bằng cách chọn Sửa tại mục Thông tin, tuy nhiên, các vận đơn đã thêm trước đó sẽ bị loại bỏ khỏi biên bản.


3. Thực hiện tìm kiếm hoặc quét mã vận đơn để thêm đơn vận chuyển4. Thực hiện thêm Ghi chú, hình ảnh (hình ảnh biên bản đã ký để có thể đối chứng sau đó) và nhãn 5. Chọn Tạo Biên bản để hoàn tất6. Chọn In để in biên bản bàn giao để shipper và nhà bán hàng thực hiện kí xác nhận
Tips:

Bạn có thể tạo sẵn biên bản bàn giao trước khi shipper đến và Lưu nháp lại để xử lý sauMột số câu hỏi thường gặp

1. Vì sao bạn lại không thể thêm đơn hàng vào biên bản bàn giao?

Đơn hàng có một trong số những yếu tố bên dưới sẽ không thể thêm vào biên bản bàn giao:

  • Đơn vận chuyển có trạng thái Đã hủy

  • Đơn vận chuyển có trạng thái Chuyển hoàn

  • Đơn vận chuyển có trạng thái Đã giao

  • Đơn vận chuyển đã nằm trên một biên bản bàn giao khác 

  • Đơn hàng bạn thêm vào biên bản không thuộc kho xuất hàng đang được chọn trên biên bản

  • Mã vận đơn không tồn tại

2. Biên bản bàn giao và Biên bản hoàn hàng có gì khác nhau?

Biên bản bàn giao và Biên bản hoàn hàng sẽ ghi nhận 2 thao tác khác nhau.

  • Biên bản bàn giao được sử dụng để xác nhận các đơn vận chuyển đã chuyển cho đơn vị vận chuyển. 

  • Biên bản hoàn hàng được sử dụng để xác nhận các đơn vận chuyển được hoàn trả lại cho nhà bán hàng