Haravan nâng cấp tính năng Giao hàng hàng loạt, công cụ xử lý hàng loạt giúp Người bán xử lý đơn hiệu quả và tiết kiệm thời gian khi có nhiều đơn hàng cần xử lý cùng lúc. Từ ngày 15/04/2024, tính năng này sẽ thay thế hoàn toàn cho thao tác Giao hàng hàng loạt trong danh sách đơn hàng

Bản nâng cấp này hỗ trợ: 

- Giảm thời gian thao tác lọc, tìm kiếm và xử lý cùng lúc tối đa 200 đơn hàng với Thiết lập giao hàng

- Tự động phân loại các đơn có thể giao và đơn chưa đủ thông tin giao.

- Lưu và phân loại các đơn giao thành công hoặc lỗi giao hàng trong 30 ngày gần nhất với Lịch sử. giao hàng hàng loạt.

Nội dung


Hướng dẫn thao tác giao hàng hàng loạt

Để thực hiện giao hàng hàng loạt, bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Tại mục Đơn hàng, bạn chọn Giao hàng hàng loạt.

Hướng dẫn giao hàng hàng loạt

2. Tại mục Thiết lập giao hàng, bạn chọn Thêm để tạo bộ lọc đơn hàng. Các điều kiện lọc đơn hàng bao gồm:

- Địa chỉ giao hàng

- Kênh bán hàng

- Kho tạo

- Người tạo

- Người xác thực

- Tag (Nhãn)

- Thời điểm đặt hàng

- Trạng thái thanh toán

- Trạng thái xác thực

Hướng dẫn tạo và lưu bộ lọc đơn hàng 

Tips:

Bạn có thể đặt tên cho mỗi thiết lập giao hàng để dễ dàng quản lý và kiểm soát.

Đặt tên cho bộ lọc đơn hàng


3. Chọn nhà vận chuyển và thiết lập nhà vận chuyển -> chọn Lưu để hoàn tất.

Chọn nhà vận chuyển cho bộ lọc đơn hàng

Nếu chọn nhà vận chuyển Ahamove, Giao hàng nhanh, Ninja Van, bạn có thể chọn thời gian lấy hàng. Thời gian này sẽ được đồng bộ qua hệ thống của nhà vận chuyển để sắp xếp đến lấy hàng theo thời gian đã chọn.

Hướng dẫn chọn thời gian lấy hàng khi giao qua nhà vận chuyển Ahamove, GHN và Ninja Van

Nếu chọn nhà vận chuyển GHTK, bạn có thể chọn ca lấy hàng.

Hướng dẫn chọn ca lấy hàng khi giao cho nhà vận chuyển GHTK

4. Các đơn hàng đủ điều kiện sẽ được hiển thị trong mục Có thể giao và các đơn hàng không đủ điều kiện sẽ hiển thị trong mục Chưa đủ điều kiện giao

Xem đơn chưa đủ điều kiện giao 

Tips:
Bạn có thể chọn thêm hoặc bỏ cột thông tin hiển thị trong mục Có thể giao/Chưa đủ điều kiện giao/Lỗi giao hàng.

Hướng dẫn thêm cột hiển thị trong danh sách Có thể giao


Bạn có thể thực hiện cập nhật lại địa chỉ người nhận, khối lượng đơn hàng (khối lượng sau khi cập nhật sẽ được lưu lại trên đơn hàng), COD và ghi chú (nếu có thay đổi).

Cập nhật thông tin trước khi tạo vận đơn

5. Bạn chọn kho xuất hàng và chọn tất cả đơn hàng sẽ giao.

Chọn kho xuất hàng và chọn đơn để tạo phiếu vận chuyển

6. Chọn Giao hàng loạt và xác nhận Giao hàng.

Xác nhận tạo phiếu vận chuyển

Sau khi tạo đơn vận chuyển thành công, thông tin các đơn sẽ hiển thị trong trang Chi tiết batch

Trang Chi tiết batch ghi nhận kết quả tạo đơn vận chuyển


Hướng dẫn phân quyền tài khoản sử dụng tính năng giao hàng hàng loạt bản nâng cấp

Để nhân viên có thể truy cập và thực hiện các thao tác giao hàng hàng loạt, nhà bán hàng cần thực hiện thêm quyền các quyền cho tài khoản nhân viên:

1. Quyền quản lý đơn hàng: Quyền này sẽ cho phép nhân viên truy cập vào mục tính năng Giao hàng hàng loạt và thực hiện các thao tác liên quan.

Có 3 thiết lập quyền: 

- Không có quyền: Tài khoản sẽ không thấy menu Giao hàng hàng loạt.

- Chỉ đọc: Tài khoản không thể thực hiện thao tác Giao hàng hàng loạt và chỉnh sửa Thiết lập giao hàng.

- Đọc và ghi: Tài khoản có thể thực hiện tất cả thao tác trong menu Giao hàng hàng loạt.

Phân quyền tính năng giao hàng hàng loạt

2. Quyền dữ liệu đơn hàng: Quyền này cho phép nhân viên xuất dữ liệu đơn hàng theo kho được phân công. Có 2 thiết lập quyền:

- Chỉ định: Tài khoản chỉ xuất đơn từ các kho hàng được cấp quyền truy cập.

- Tất cả: Tài khoản xuất đơn từ tất cả các kho hàng.

Phân quyền tính năng giao hàng hàng loạt


Lịch sử giao hàng hàng loạt

Các thông tin xử lý giao hàng hàng loạt đã thực hiện trong vòng 30 ngày sẽ được lưu tại mục Lịch sử GHHL. 

Để xem chi tiết các đơn vận chuyển đã được tạo trong loạt giao hàng, bạn chọn vào mã số của loạt giao hàng, danh sách các đơn vận chuyển đã tạo trong loạt giao hàng sẽ được hiển thị chi tiết

Xem lại lịch sử GHHL


In vận đơn đã được gửi sang nhà vận chuyển thành công

Bạn có thể chọn in vận đơn tại 2 vị trí: trong trang Chi tiết batch và trong mục Lịch sử GHHL

Để in vận đơn, bạn thực hiện các thao tác sau:

1. Sau khi thao tác tạo vận đơn hàng loạt, bạn chọn In tất cả vận đơn (chỉ in những đơn được chuyển qua nhà vận chuyển thành công)

Hướng dẫn in vận đơn trong trang Chi tiết batch

Hoặc bạn chọn Lịch sử GHHL -> chọn nút In bên cạnh loạt giao hàng và chọn In tất cả vận đơn.

Hướng dẫn in vận đơn trong Lịch sử GHHL

2. Nhà bán hàng chọn mẫu in -> chọn In -> Thiết lập các thông số in và chọn Print để hoàn tất 

Hướng dẫn chọn mẫu in và thiết lập thông số in


In danh sách sản phẩm 

Thao tác in danh sách sản phẩm sẽ hỗ trợ nhà bán hàng in danh sách các sản phẩm có trong các đơn vận chuyển để việc chuẩn bị đóng gói được dễ dàng hơn. 

Để in danh sách sản phẩm, bạn thực hiện các thao tác sau:

1. Tại màn hình sau khi thực hiện giao hàng hàng loạt thành công, bạn chọn In tất cả danh sách sản phẩm (chỉ in những sản phẩm có trong đơn được chuyển qua nhà vận chuyển thành công)

 Hướng dẫn in danh sách tất cả sản phẩm trong vận đơn

2. Chọn Print để in danh sách sản phẩm

Thiết lập thông số in cho danh sách sản phẩm


Một số câu hỏi thường gặp

1. Bản cập nhật này có ảnh hưởng gì để việc theo dõi tình trạng giao hàng của đơn hàng?

Bản cập nhật này không ảnh hưởng đến việc theo dõi tình trạng giao hàng của đơn hàng. Nhà bán hàng có thể theo dõi tình trạng giao hàng của các đơn hàng vừa thực hiện giao hàng loạt trong mục Lịch sử GHHL -> chọn ID để xem chi tiết batch

Xem chi tiết các phiếu vận chuyển đã tạo

2. Vì sao đơn hàng đạt đủ điều kiện thiết lập giao hàng nhưng lại không hiển thị trong mục Có thể giao?

Có 2 nguyên nhân dẫn đến vấn đề này:

- Đơn hàng đã bị hủy: Các đơn có trạng thái hủy sẽ được loại bỏ ra khi lọc điều kiện thiết lập giao hàng.

- Đơn hàng chưa đủ điều kiện giao hàng: Đơn hàng có thể đang thiếu thông tin người nhận, sai địa chỉ,...cũng sẽ không hiển thị trong mục Có thể giao hàng. Nhà bán hàng có thể xem những đơn này trong mục Chưa đủ điều kiện giao

3. Làm sao để xem nguyên nhân đơn hàng chưa đủ điều kiện giao hàng?

Để xem nguyên nhân đơn hàng chưa đủ điều kiện giao hàng, bạn vào trang chi tiết đơn hàng -> chọn Giao hàng. Thông báo nguyên nhân đơn hàng chưa đủ điều kiện giao hàng sẽ hiển thị trong mục thiết lập giao hàng 


4. Có thể chỉnh sửa các Thiết lập đơn hàng được không?

Bạn có thể thực hiện chỉnh sửa, cập nhật thêm thêm các Thiết lập đơn hàng. Để thay đổi, bạn chọn biểu tượng  tại Thiết lập đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa -> chọn Chỉnh sửa