Flow này sẽ tự động tổng hợp các đơn chọn hình thức chuyển khoản để nhân viên có thể dễ dàng tiến hành đối soát sau.

Để flow hoạt động, bạn cần:

 • Liên kết tài khoản Google với ứng dụng Haravan Flow

 • Kích hoạt flow mẫu

 • Chuẩn bị một sheet thuộc tài khoản Google đã kết nối với ứng dụng hoặc sao chép sheet mẫu do Haravan cung cấp 

 • Gắn link google sheet vào flow.


Mục lục

 • Cách thiết lập Flow

 • Xóa flow

 • Câu hỏi thường gặp 

Cách thiết lập Flow

Bước 1: Liên kết tài khoản Google sheet vào ứng dụng Haravan Flow. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Kích hoạt flow mẫu. Xem hướng dẫn kích hoạt flow tại đây

Bước 3: Gắn link google sheet vào flow

 1. Trong giao diện flow, bạn chọn Sửa Flow.

 

 1. Bạn chọn Thêm dòng trong bảng tính và thực hiện gắn link và tên tab vào flow. Nhập tên tab muốn ứng dụng ghi thông tin vào. Chọn Lưu để hoàn tất

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thiết lập flow CDV05 - Tổng hợp và Google Sheet các đơn chọn hình thức chuyển khoản để thuận tiện đối soát

Câu hỏi thường gặp

 1. Vì sao lại gặp lỗi Google.Apis.Requests.RequestError Unable to parse range: Bank transfer orders!A:A [400] Errors [ Message[Unable to parse range: Bank transfer orders!A:A] Location[ - ] Reason[badRequest] Domain[global] ] này?

Nguyên nhân là do bạn nhập tên tab không tồn tại trong bảng sheet được gắn vào flow. Bạn thực hiện gắn lại tên đúng vào flow là sẽ khắc phục được lỗi này.

 1.  Vì sao Flow cập nhật thông tin vào google sheet nhưng lại báo lỗi Google.Apis.Requests.RequestError The caller does not have permission [403] Errors [ Message[The caller does not have p

Nguyên nhân là do bảng google sheet được gắn vào flow không thuộc sở hữu của tài khoản Google bạn đang kết nối với Haravan Flow. Bạn có thể thực hiện gắn lại link bảng báo cáo thuộc quyền sở hữu của tài khoản Google đang được kết nối

Bạn có thể sao chép từ sheet mẫu do Haravan cung cấp hoặc thực hiện tạo bảng google sheet từ tài khoản google đang kết nối với ứng dụng.