Pop-up được xem là hình thức quảng cáo phổ biến với chi phí thấp đem lại nhiều hiệu quả. Bên cạnh đó, có thể xem pop-up như một call-to-action (nút kêu gọi hành động) mạnh mẽ.

Pop-up đem đến nhiều tác dụng tích cực:

 • Thông báo cho khách hàng các chương trình khuyến mã và giảm giá
 • Tăng tương tác với khách hàng (thông qua việc đăng ký thành viên, đăng ký nhận bản tin,... ngay trên pop-up)
 • Thu thập email khách hàng.
 • Điều hướng khách hàng đến liên kết mong muốn
 • ...

Bạn cần quan tâm

1. Tổng quan về ứng dụng Pop-up Window

Pop-up Window được Haravan cung cấp miễn phí cho Nhà bán hàng, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Nhà bán hàng.

Với ứng dụng Pop-up Window, Nhà bán hàng dễ dàng thiết lập, tùy chỉnh và thay đổi cập nhật cho pop-up theo ý muốn chỉ với cài cú nhấp chuột. 


2. Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Pop-up Window.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng. 3. Chọn tài khoản admin để kết nối ứng dụng.
 4. Chọn Đồng ý để ứng dụng truy cập vào dữ liệu. 
 5. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài đặt ứng dụng Window Pop-up".

 6. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Pop-up Window.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan > Ứng dụng > Pop-up Window.


3. Sử dụng ứng dụng

Nhà bán hàng truy cập vào ứng dụng và tiến hành tùy chỉnh các chức năng cho pop-up window.

Sau đó, Nhà bán hàng cần nhấn vào Lưu cấu hình thì các tùy chỉnh mới có hiệu lực.

Ứng dụng hỗ trợ Nhà bán hàng 2 mục tùy chỉnh:

 • Cài đặt
 • Ảnh pop-up

Cài đặt

Mục Cài đặt hỗ trợ Nhà bán hàng cấu hình cho pop-up.

Bao gồm:

 • Hiển thị pop-up: bằng cách chuyển đổi hai giá trị Hiển thịẨn, Nhà bán hàng chỉnh tùy chọn hiển thị cho pop-up.
 • Loại link Popup: Nhà bán hàng chuyển đổi hai giá trị để chọn Cửa số mới hoặc Tại trang.
  • Cửa số mới: hệ thống tự động mở một tab mới trên trình duyệt khi người dùng nhấp vào đường link trên pop-up.
  • Tại trang: khi người dùng nhấp vào đường link trên pop-up, hệ thống điều hướng về liên kết được cấu hình trên pop-up ngay tại trang hiện hành.
 • Trang hiển thị: Nhà bán hàng chuyển đổi hai giá trị để chọn hiển thị pop-up Chỉ trang chủ (chỉ hiện pop-up khi người dùng ở trang chủ) hay Tất cả các trang (hiển thị pop-up ở tất cả các trang thuộc website đó).
 • Tiêu đề Popup: Tiêu đề này hiển thị cho popup, có tác dụng định danh và tối ưu SEO ảnh popup.
 • Chiều Ngang Popup: Đây là chiều dài tối đa của popup, được tính bằng đơn vị pixel.
 • Hiển thị Popup: thể hiện thời gian và tần suất hiển thị pop-up.
  • Sau mỗi lần tắt/mở trình duyệt
  • Hiện lại sau khoảng thời gian (phút): Nếu Nhà bán hàng chọn chế độ này, Nhà bán hàng cần nhập thêm thời gian (phút) cho pop-up.

  • Hiện lại sau một ngày

Ảnh pop-up

Mục Ảnh pop-up hỗ trợ Nhà bán hàng thiết lập hình ảnh hiển thị trên pop-up (dung lượng tối đa 1MB) và liên kết khi nhấp vào pop-up (liên kết phải bắt đầu bằng http hoặc https).

 • Ảnh pop-up: Nhà bán hàng nhấn vào Chọn file và thực hiện tải tệp lên.
 • Link Popup:  Nhà bán hàng dán liên kết vào ô.

Ví dụ mẫu

Cài đặt trong ứng dụng:

Hiển thị ngoài website: