Khi sử dụng Haravan để quản lý cửa hàng, bạn có thể liên kết với các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee và Lazada. Lúc này tình trạng đơn hàng sẽ được đồng bộ và bạn chỉ cần quản lý ở 1 kênh chung là Haravan Omnichannel.


Bạn cần quan tâm: