Hệ thống báo cáo của Haravan được xây dựng để theo dõi chỉ số từ giai đoạn bán hàng trên các kênh bán hàng, giao hàng đến kiểm kê sản phẩm tồn hiện có trong kho giúp nhà bán đánh giá hiệu suất kinh doanh một cách hiệu quả, dự đoán được xu hướng và cơ hội mới, từ đó nhà bán có thể đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa doanh nghiệp trực tuyến của mình.

Nội dung


Giới thiệu về Bảng phân tích

Với hệ thống báo cáo hiện tại, nhà bán hàng sẽ tốn khá nhiều thời gian để lọc và thu thập các thông tin quan trọng cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh. Do đó, Haravan đã phát triển Bảng phân tích báo cáo như một trang tổng quan tổng hợp sẵn các mẫu báo cáo quan trọng cần theo dõi cùng với 4 chỉ số quan trọng: Số đơn hàng, Doanh thu, Giá vốn và Lợi nhuận


Tùy chỉnh Bảng phân tích

Nhà bán có thể cá nhân hóa Bảng phân tích bằng cách thêm hoặc ẩn bớt các báo cáo hiển thị trên Bảng phân tích 

1. Bạn chọn Tùy chỉnh tại Bảng phân tích

2. Tại thanh danh sách báo cáo, bạn chọn biểu tượng + bên cạnh báo cáo bạn muốn thêm vào bảng phân tích

3. Để điều chỉnh vị trí hiển thị của các báo cáo, bạn nhấn giữ và kéo báo cáo đến vị trí muốn hiển thị

4. Để xóa báo cáo, bạn chọn vào biểu tượng x để xóa báo cáo khỏi Bảng phân tích

5. Chọn  Lưu để hoàn tấtDanh sách báo cáo

Danh sách báo cáo là trang tổng hợp các bảng báo hiện có trên hệ thống và hỗ trợ công cụ tìm kiếm để nhà bán dễ dàng tìm kiếm bảng báo cáo mình mong muốn

Trang danh sách báo cáo sẽ có hai phần:

1. Các báo cáo phổ biến: danh sách các báo cáo truy cập nhiều nhất trong 28 ngày qua

2. Tất cả báo cáo: Nhà bán hàng bấm chọn vào các tab phân loại báo cáo để tìm báo cáo muốn xem trong danh sách 

Để tìm kiếm nhanh chóng hơn, nhà bán có thể tìm báo cáo bằng cách nhập tên vào thanh tìm kiếm

Ngoài ra, nhà bán cũng có thể đánh dấu yêu thích những báo cáo thường xuyên sử dụng để dễ dàng xem lại