Lưu ý: Haravan hỗ trợ hai phương thức quản lý tồn kho Cơ bản và Nâng cao, nên giao diện trang danh sách sản phẩm sẽ có sự khác nhau về các cột dữ liệu. 


Trang danh sách sản phẩm là màn hình quản lý cơ bản nhất của sản phẩm. Tại màn hình này, bạn sẽ nắm được những thông tin tổng quan về các sản phẩm trên cửa hàng của mình như:


  • Xem tổng số sản phẩm của cửa hàng
  • Truy vấn nhanh một số thông tin về sản phẩm bằng các thao tác với bộ lọc
  • Tìm một sản phẩm dựa trên tên, SKU hoặc barcode của sản phẩm đó
  • Thực hiện các thao tác nhập/ xuất dữ liệu sản phẩm nhanh chóng
  • Thực hiện các thao tác hàng loạt với sản phẩm như: xóa sản phẩm, thêm/ xóa nhãn (tag), thêm/ xóa sản phẩm trong nhóm sản phẩm, đăng/ ẩn sản phẩm trong kênh bán hàng, thay đổi giao diện hiển thị chi tiết sản phẩm,...

MỤC LỤC


Giao diện trang danh sách sản phẩm của chế độ tồn kho cơ bản

Với tồn kho cơ bản, trang danh sách sản phẩm sẽ chỉ có 4 trường thông tin: tên sản phẩm, tổng số tồn kho sản phẩm, loại sản phẩm, nhà cung cấp. 


Tồn kho sản phẩm khi sử dụng chế độ quản lý tồn kho cơ bản sẽ được quản lý trong mục Tồn kho. Xem thêm Hướng dẫn về Tồn kho cơ bản


Giao diện trang danh sách sản phẩm của chế độ tồn kho nâng caoTên cộtMô tả
Tên sản phẩmTên sản phẩm
Khả dụngBằng số lượng Tồn - Đặt
TồnSố lượng tồn kho của sản phẩm
ĐặtSố lượng sản phẩm đang được khách hàng đặt giữ trong các đơn hàng đã đặt nhưng chưa hoàn tất

Số lượng sản phẩm trong phiếu điều chuyển (đã xác nhận xuất rồi nhưng chưa xác nhận nhập)
K.K.DKhông khả dụng - là số lượng tồn kho được ghi nhận nhưng không cho phép đặt hàng hay xuất kho.

Có 2 trường hợp xuất hiện số K.K.D
1. Xảy ra khi nhà bán hàng thực hiện điều chuyển sản phẩm giữa các kho. Số sản phẩm đang được luân chuyển nhưng chưa đến kho đích sẽ được hiển thị là số K.K.D
2. Nhập hàng từ nhà sản xuất nhưng chưa thực hiện nhập kho cũng sẽ được ghi nhận là số K.K.D.
 
LoạiLoại sản phẩm
Nhà cung cấpNhà cung cấp sản phẩm


Xem thêm Hướng dẫn về tồn kho nâng cao